Min organisasjon

Organisasjonskart MDG

Oversikt over området "Min organisasjon"

Kontaktinformasjon – Her kan se en oversikt over kontaktinformasjonen til de forskjellige organene i partiet.


Stortingsgruppa - Her finner du relevant informasjon om stortingsgruppa, og hvordan du kommer i kontakt med dem om du ønsker å spille inn saker eller om du har spørsmål.


Landsstyret – Her finner du møteplan, sakspapirer og annen informasjon for og om landsstyret. Du finner også kontaktinformasjonen til landsstyret.


Sentralstyret – Her finner du møteplan, møtereferater og annen informasjon for og om sentralstyret. Du finner også kontaktinformasjonen til sentralstyret. 


Fylkes- og lokallag – Her finner du informasjon, veiledere og andre ressurser som kan være nyttig for fylkes- og lokallag. Du finner også kontaktinformasjonen til fylkes- og lokallagsledere.


Folkevalgte – Her finner du informasjon, veiledere og andre ressurser som kan være nyttig for folkevalgte. Du finner også kontaktinformasjonen til våre folkevalgte.


Kontrollkomiteen – Her finner du informasjon om rollen til kontrollkomiteen. Du finner også kontaktinformasjonen til kontrollkomiteen.


Valgkomiteen – Her finner du informasjon om valgkomiteens oppgaver og mandat. Du finner også kontaktinformasjonen til valgkomiteen.


Politiske utvalg - Her finner du informasjon om mandat og kontaktinformasjon til våre politiske utvalg.


Internasjonalt utvalg – Her finner du informasjon om rollen og oppgavene til internasjonalt utvalg. Du finner også kontaktinformasjonen til internasjonalt utvalg.


Grønt kvinnenettverk – Her finner du kontaktinformasjonen til Grønt kvinnenettverk.


Grønt funkisnettverk – Her finner du kontaktinformasjonen til Grønt funkisnettverk


Programkomiteen – Her finner du informasjon om programkomiteen, programkomiteens fremdriftsplan og kontaktinformasjon til programkomiteen.