Politiske utvalg

Sideoversikt

Mandat, sammensetning og arbeidsbeskrivelser

Utvalgenes mandat er å:

Dette mandatet gjelder også for Internasjonalt Utvalg, i tillegg til deres eksisterende oppgaver.


De politiske utvalgenes arbeid har en varighet på to år, og kan forlenges. Utvalgenes arbeid skal evalueres av landsstyret etter ett års virketid.


Det skal i størst mulig grad være samsvar mellom hvilke politiske utvalg vi har og sakstalspersoner, og disse prosessene må ses i sammenheng. Relevante sakstalspersoner, programkomitemedlemmer og stortingsrepresentanter kan inngå i utvalgene.

Kontakt og medlemmer - Utvalg for sosialpolitikk

Kine Nilsen Myre

Leder av utvalg for sosialpolitikk

E-post: kinemyre@gmail.com   

Hildegunn Seip

Medlem av utvalg for sosialpolitikk og sakstalsperson

E-post: hildegunn.seip@mdg.no  

Brynmor Evans

Medlem av utvalg for sosialpolitikk

E-post: brynmor.evans@gmail.com  

Kenneth Lydersen

Medlem av utvalg for sosialpolitikk

E-post: kmlyders@gmail.com  

Sarah Lindboe

Medlem av utvalg for sosialpolitikk

E-post: sarah.lindboe@gmail.com  

Steinar Ørstenvik

Medlem av utvalg for sosialpolitikk

E-post: 

steinar.orstenvik@gmail.com 

Kontakt og medlemmer - Utvalg for eldrepolitikk

Anders Marstrander

Leder av utvalg for eldrepolitikk

E-post: marstrander.anders@gmail.com 

Tone Stidahl

Medlem av utvalg for eldrepolitikk

E-post: tone.stidahl@gmail.com  

Ivar Henry Larsen

Medlem av utvalg for eldrepolitikk

E-post: i.henlar@online.no

Janne Schønhøyder

Medlem av utvalg for eldrepolitikk

E-post: janne.schonheyder@gmail.com 

Mona Høgli

Medlem av utvalg for eldrepolitikk

E-post: monahogli@gmail.com

Kontakt og medlemmer - Utvalg for næringspolitikk

Harald Moskvil

Medlem av utvalg for næringspolitikk

E-post: harald@mdg.no  

Marte Ulltveit-Moe 

Medlem av utvalg for næringspolitikk

E-post: M.Ulltveit-Moe@kristiansand-bystyre.no 

Gunn Kari Hygen

Medlem av utvalg for næringspolitikk

E-post: gunn.kari@gkhygen.no 

Hans Ramsvik

Medlem av utvalg for næringspolitikk

E-post: hans.ramsvik@gmail.com 

Fredrik Fotland

Medlem av utvalg for næringspolitikk

E-post: fredrik@fotland.net 

Marie Storli

Medlem av utvalg for næringspolitikk

E-post: hei@mariestorli.no 

Zdena Cervenka 

Medlem av utvalg for næringspolitikk

E-post: zdenacervenka1@gmail.com  

Kontakt og medlemmer - Utvalg for helsepolitikk

Marius Dalin

Leder av utvalg for helsepolitikk

E-post: marius.dalin@mdg.no 

Kristoffer Robin Haug

Medlem av utvalg for helsepolitikk

E-post: kristoffer.robin.haug@mdg.no 

Cathrine Thommessen

Medlem av utvalg for helsepolitikk

E-post: 

cathrinewst@hotmail.com 

Astrid Rem

Medlem av utvalg for helsepolitikk

E-post: astridrem@gmail.com 

Terese Liadal

Medlem av utvalg for helsepolitikk

E-post: liadal@gmail.com 

Anders Skyrud Danielsen

Medlem av utvalg for helsepolitikk

E-post: anders.skyrud.danielsen@gmail.com   

Ashkan Kourdalipour 

Medlem av utvalg for helsepolitikk

E-post: 

ashkan1725@yahoo.no 

Birgitte Sterud 

Medlem av utvalg for helsepolitikk

E-post: birgitte.sterud@mdg.no  


Aurora Kobernus

Medlem av utvalg for helsepolitikk

E-post: aurorakobernus@gmail.com  


Kontakt og medlemmer - Utvalg for naturpolitikk

Jon Lurås

Leder av utvalg for naturpolitikk

E-post: jon.luras@mdg.no 

Geir Gaarder

Medlem av utvalg for naturpolitikk

E-post: gaarder@mfu.no  

Hans Martin Enger

Medlem av utvalg for naturpolitikk

E-post: hmenger@gmail.com

Hanna Kristine Jakobsen

Medlem av utvalg for naturpolitikk

E-post: hannakristina1@hotmail.com 

Benedicte Lund

Medlem av utvalg for naturpolitikk

E-post: benedicte.lund@mdg.no 

Einar Rud

Medlem av utvalg for naturpolitikk

E-post: ejr@live.no  

Cathrine Spange

Medlem av utvalg for naturpolitikk

E-post:  cpspange@gmail.com  

Kontakt og medlemmer - Utvalg for skolepolitikk

Cecilie Høisæter

Leder av utvalg for skolepolitikk

E-post: 

cecilie@mdg.no 

Birger Berntsen

Medlem av utvalg for skolepolitikk

E-post: Birger.berntsen@gmail.com  

Cathrin Janøy

Medlem av utvalg for skolepolitikk

E-post: 

cathrinjanoy@gmail.com 

Torgeir Skjælaaen

Medlem av utvalg for skolepolitikk

E-post: torgeir.skjaelaaen@gmail.com   

Liv Gjestvang

Medlem av utvalg for skolepolitikk

E-post: 

livi.gjestvang@gmail.com 

Thomas Røst Stenerud

Medlem av utvalg for skolepolitikk

E-post: post@thomasrost.no 

Jarle Hauge Steffensen

Medlem av utvalg for skolepolitikk

E-post: jarle.hsteffenssen@gmail.com  

Elisabeth Lindland

Medlem av utvalg for skolepolitikk

E-post: 4515melind@gmail.com    

Kontakt og medlemmer - Utvalg for barne- og familiepolitikk

Jens Aldo Carrizo-Nilsen

Leder av utvalg for barn og familie

E-post: aldojens@gmail.com   


Johan K. Rud

Medlem av utvalg for barn og familie

E-post: johan.rud1969@gmail.com    

Astrid Evju

Medlem av utvalg for barn og familie

E-post: astevju@online.no  

Camilla Garcia de Presno

Medlem av utvalg for barn og familie

E-post: camga@icloud.com 


Anne Nielsen

Medlem av utvalg for barn og familie

E-post: anne@foreldrepraxis.no     

Kontakt og medlemmer - Utvalg for beredskapspolitikk

Julie Stuestøl

Leder av utvalg for beredskapspolitikk

E-post: julie.estdahl.stuestol@mdg.no 

Lage Nøst

Medlem av utvalg for beredskapspolitikk

E-post: lage.nost@mdg.no    

Elise Rindarøy

Medlem av utvalg for beredskapspolitikk

E-post: elise.eikrem.rindaroy@gmail.com 

Mats Olsen

Medlem av utvalg for beredskapspolitikk

E-post: 

matsolsen74@gmail.com 

Kontakt og medlemmer - Utvalg for justispolitikk

Nasrin Naimy

Leder av utvalg for justispolitikk

E-post: nasrinnaimy@gmail.com  


Oda Pettersen

Medlem av utvalg for justispolitikk

E-post: oda.pettersen@mdg.no    

Jonathan Parker

Medlem av utvalg for justispolitikk

E-post: jpa@arkitektteam.no 


Anita Røisli

Medlem av utvalg for justispolitikk

E-post: 

anita.nroisli@gmail.com 

Jonas Ghanizadeh

Medlem av utvalg for justispolitikk

E-post: jonasali@gmail.com  

Audun Beckstrøm

Medlem av utvalg for justispolitikk

E-post: audun@advokathenjum.no 


Kontakt og medlemmer - Utvalg for flerkultur

Katja Hjertaas

Leder av utvalg for flerkultur 

E-post: katja.hjertaas@gmail.com

Farida Ahmadi

Medlem av utvalg for flerkultur 

E-post: farida.noor.ahmadi@gmail.com

Kyrre Johansson

Medlem av utvalg for flerkultur 

E-post: 

kyrre.r.johansson@gmail.com 

Eirik Annette Opland

Medlem av utvalg for flerkultur 

E-post: anette.flynn.opland@gmail.com

Suzanne Rødseth

Medlem av utvalg for flerkultur 

E-post: suzanne@mdg.no 

Kontakt og medlemmer - Utvalg for kulturpolitikk

Einy Langmoen

Leder av utvalg for kulturpolitikk 

E-post: einy.langmoen@mdg.no 

Mia Frogner

Medlem av utvalg for kulturpolitikk 

E-post:   

miafrogner@gmail.com 

Erlend Eggen

Medlem av utvalg for kulturpolitikk 

E-post: buhaugen@gmail.com 

Hallstein Bast

Medlem av utvalg for kulturpolitikk 

E-post: hallstein@bast.no 

Arne-Wilhelm Theodorsen

Medlem av utvalg for kulturpolitikk 

E-post: arnewilhelm@online.no 

Katrine Skoland

Medlem av utvalg for kulturpolitikk 

E-post: kathrineskoland@hotmail.com  

Paro Lyngmo

Medlem av utvalg for kulturpolitikk 

E-post: 

post@stemmeprakt.no 

Kontakt og medlemmer - Utvalg for kunstig intelligens

Fellesmail: ki-utvalg@mdg.no


Katrine Tjølsen

Leder av utvalg for kunstig intelligens

E-post: ktjolsen@gmail.com 


Kjersti Myro

Medlem av utvalg for kunstig intelligens

E-post: kjersti.myro@mdg.no  

Johannes Brodwall

Medlem av utvalg for kunstig intelligens

E-post: johannes@brodwall.com  

Steffan Kinn

Medlem av utvalg for kunstig intelligens

E-post: steffankinn87@gmail.com  


Jørgen Lykken

Medlem av utvalg for kunstig intelligens

E-post: jorgen.lykken@fybikon.no  

Kontakt og medlemmer - Utvalg for havpolitikk

Andreas Ormevik

Leder av utvalg for havpolitikk 

E-post: abormevik@gmail.com 


Susanne Waage

Medlem av utvalg for havpolitikk

E-post: waagesusanne@gmail.com    

Runar Olsen

Medlem av utvalg for havpolitikk

E-post: runar.a.o@gmail.com  

Andreas Godø

Medlem av utvalg for havpolitikk

E-post: andreas.godo@dnv.com  

Morten Midtbø

Medlem av utvalg for havpolitikk

E-post: 

morten.midtbo@gmail.com 


Hilde Lisbeth Strand

Medlem av utvalg for havpolitikk

E-post: strand.hilde@icloud.com