Politiske utvalg

Sideoversikt

Mandat, sammensetning og arbeidsbeskrivelser

På landsstyremøtet til MDG 3-5 desember 2021 ble det nedsatt 6 politiske utvalg.  På sentralstyremøte 16. desember ble personene i utvalgene valgt. På denne nettsiden finner du mer informasjon om utvalgene og hvordan du kan komme i kontakt med utvalgenes medlemmer.


Mandat, sammensetning og arbeidsbeskrivelser

Utvalgenes mandat er å:

Dette mandatet gjelder også for Internasjonalt Utvalg, i tillegg til deres eksisterende oppgaver.


De politiske utvalgenes arbeid har en varighet på to år, og kan forlenges. Utvalgenes arbeid skal evalueres av landsstyret etter ett års virketid.


Det skal i størst mulig grad være samsvar mellom hvilke politiske utvalg vi har og sakstalspersoner, og disse prosessene må ses i sammenheng. Relevante sakstalspersoner og stortingsrepresentanter inngår i utvalgene. I utvalgene bør det være vara- eller observatørplasser til deltakere som har mindre erfaring med politikkutvikling. Dette kan være en viktig læringsarena.


Utvalgene kan produsere politiske plattformer til landsmøtet Følgende fremdrift for utarbeiding av plattformene legges til grunn for 2022: 


Følgende kriterier til plattformene skal legges til grunn i arbeidet med dem: 


Kontakt og medlemmer - Utvalg for næringspolitikk

Harald Moskvil

Leder av utvalg for næringspolitikk

E-post: harald@mdg.no 

Rasmus Hansson

Medlem av utvalg for næringspolitikk

E-post: rasmus.hansson@stortinget.no

Marianne Gjerstad 

Medlem av utvalg for næringspolitikk

E-post: marianne.gjerstad@gmail.com 

Lene Elisabeth Eide

Medlem av utvalg for næringspolitikk

E-post: hei@leneeide.no 

Kim Zimmer

Medlem av utvalg for næringspolitikk

E-post: leve.langsomt@gmail.com 

Zdena Cervenka 

Medlem av utvalg for næringspolitikk

E-post: zdenacervenka1@gmail.com 

Arne-Wilhelm Theodorsen 

Medlem av utvalg for næringspolitikk

E-post: arnewilhelm@online.no 

Kontakt og medlemmer - Utvalg for helsepolitikk

Kristoffer Robin Haug

Medlem av utvalg for helsepolitikk

E-post: kristoffer.robin.haug@mdg.no

Eliane Magalie Døderlein

Medlem av utvalg for helsepolitikk

E-post: elianekounkou@gmail.com 

Ulrikke Torgersen

Medlem av utvalg for helsepolitikk

E-post: ulrikke.torgersen@mdg.no 

Marius Dalin

Medlem av utvalg for helsepolitikk

E-post: marius.dalin@mdg.no

Anders Skyrud Danielsen

Medlem av utvalg for helsepolitikk

E-post: anders.skyrud.danielsen@gmail.com 

Aurora Kobernus

Medlem av utvalg for helsepolitikk

E-post: aurorakobernus@gmail.com  

Reidar Arnmann Nilsen

Medlem av utvalg for helsepolitikk

E-post: darmann@online.no  

Kontakt og medlemmer - Utvalg for natur og samfunnsutvikling

Fellesmail: natur-og-samfunnsutvikling-utvalg@mdg.no 


Jon Lurås

Leder av utvalg for natur og samfunnsutvikling

E-post: jon.luras@mdg.no 

Geir Gaarder

Medlem av utvalg for natur og samfunnsutvikling

E-post: gaarder@mfu.no 

Kristine Lund Bjørnås

Medlem av utvalg for natur og samfunnsutvikling

E-post: kristine.lubjo@gmail.com 

Emil Perron

Medlem av utvalg for natur og samfunnsutvikling

E-post: emil.perron@gmail.com 

Benedikte Nes

Medlem av utvalg for natur og samfunnsutvikling

E-post: benedikte.nes@mdg.no

Tommy Reinås

Medlem av utvalg for natur og samfunnsutvikling

E-post: tommy.reinaas@gmail.com  

Kontakt og medlemmer - Utvalg for skolepolitikk

Torgeir Skjælaaen

Leder av utvalg for skolepolitikk

E-post: torgeir.skjaelaaen@gmail.com   

Signe Sølberg

Medlem av utvalg for skolepolitikk

E-post: signebakkesolberg@gmail.com  

Marte Nilsen

Medlem av utvalg for skolepolitikk

E-post: martenilsen91@gmail.com

Kyrre Johansen

Medlem av utvalg for skolepolitikk

E-post: kyrre.r.johansson@gmail.com 

Anne Nielsen

Medlem av utvalg for skolepolitikk

E-post: anne@foreldrepraxis.no 

Elisabeth Lindland

Medlem av utvalg for skolepolitikk

E-post: 4515melind@gmail.com 


Tobias Oftedal Stokkeland

Medlem av utvalg for skolepolitikk

E-post: tobias@gronnungdom.no 

Kontakt og medlemmer - Utvalg for et bærekraftig og rettferdig forbruk

Nasrin Naimy

Leder av utvalg for et bærekraftig og rettferdig forbruk

E-post: nasrinnaimy@gmail.com 

Laila Madsö

Nestleder av utvalg for et bærekraftig og rettferdig forbruk

E-post: lmadsoe@gmail.com 

Bjørn Sandvik

Medlem av utvalg for et bærekraftig og rettferdig forbruk

E-post: bjorn.sandvik@uib.no  

Børge Roum

Medlem av utvalg for et bærekraftig og rettferdig forbruk

E-post: forteller@protonmail.com 

Lars Martin Mediaas

Medlem av utvalg for et bærekraftig og rettferdig forbruk

E-post: lars.martin.mediaas@gmail.com   

Kenneth Lydersen

Medlem av utvalg for et bærekraftig og rettferdig forbruk

E-post: kmlyders@gmail.com 

Kontakt og medlemmer - Utvalg for havpolitikk

Herman Søndenaa

Leder av utvalg for havpolitikk (delt ledelse)

E-post: herman.sondenaa@gmail.com 


Susanne Waage

Leder av utvalg for havpolitikk (delt ledelse)

E-post: waagesusanne@gmail.com    

Per-Erik Schulze

Medlem av utvalg for havpolitikk

E-post: per.e.schulze@kragerø.kommune.no  

Geir Jakobsen

Medlem av utvalg for havpolitikk

E-post: gjakob2@online.no 

Andreas Ormevik

Medlem av utvalg for havpolitikk

E-post: abormevik@gmail.com 

Hilde Lisbeth Strand

Medlem av utvalg for havpolitikk

E-post: strand.hilde@icloud.com