Vedtekter og retningslinjer

Vedtekter

Retningslinjer

Retningslinjer for nominasjonsprosesser ved kommune- og fylkestingsvalg

Behandling av personopplysninger 

Les gjeldende retningslinjer for behandling av personopplysninger om tillitsvalgte, folkevalgte og kandidater i Miljøpartiet De Grønne.

Brudd på etiske retningslinjer - rutiner for varsling

Varsling om seksuell trakassering

Ifølge de etiske retningslinjene til De Grønne skal partiet "være en trygg arena for alle sine medlemmer. Ingen skal utsettes for seksuell trakassering eller annen type integritetskrenkende adferd". 

Hvem kan varsle

Du kan varsle dersom du har blitt utsatt for overgrep eller seksuell trakassering, eller kjenner til at andre har opplevd det. Varsel kan leveres muntlig og skriftlig. 

Slik varsler du

Kontakt partisekretær Torkil Vederhus på 415 89 316 eller e-post torkil.vederhus@mdg.no. Du kan også kontakte Kristin Antun, som er valgt som ombud av sentralstyret for å ta i mot varsel om seksuelle overgrep og trakassering. Hun kan nås på 971 15 997 eller på kristin.antun@mdg.no

Varsling om andre kritikkverdige forhold

Dersom du ønsker å varsle om andre forhold tar du kontakt med din nærmeste leder. Nærmeste leder kan være lokallagsleder, gruppeleder i kommunestyre, fylkesleder etc. Du finner kontaktinformasjon på mdg.no