Stortingsgruppa

På denne siden finner du mer informasjon om hva MDG gjør på stortinget. Fra 2021 har vi tre representanter i tillegg til et sekretariat som legger til rette for at MDG kan gjøre en størst mulig forskjell nasjonalt. 


Innhold: 

Stortingsrepresentantene våre

Une Bastholm

Side på Stortinget

E-post


Rolle på Stortinget: 

Parlamentarisk nestleder for MDG
Energi og miljø-komiteen (første nestleder)

Fullmaktskomiteen (medlem)

Nestleder i gruppestyret til MDG


Nærmeste rådgiver: 

Knut Qvigstad, e-post

Lan Marie Ngyen Berg

Side på Stortinget

E-post


Roller på Stortinget: 

Parlamentarisk leder for MDG

Finanskomiteen (medlem)

Den utvidede utenriks- og forsvarskomité (medlem)

Leder av gruppestyret til MDG

Nærmeste rådgiver: 

Nora Selnæs, E-post

Rasmus Hansson

Side på Stortinget

E-post


Roller på Stortinget: 

Næringskomiteen (medlem)Nærmeste rådgiver: 

Håkon Lindahl, e-post 

Kristoffer Robin Haug

1. vara for Une

E-post

Side på Stortinget

Signe Bakke Sølberg

2. vara for Une

E-post

Side på Stortinget

Sigrid Heiberg

1. vara for Lan og Rasmus

E-post

Side på Stortinget

Rauand Ismail

2. vara for Lan og Rasmus

E-post

Side på Stortinget

Rådgiverne våre

Janne Stene

Rådgiver Finanskomitéen 

E-post

Håkon Lindahl

Rådgiver Næringskomitéen, Pressekontakt for Rasmus
E-post

Knut Falk Qvigstad

Rådgiver Energi- og miljøkomitéen, E-post


Sandra Baldvinsson Sotkajærvi

Rådgiver Energi- og miljøkomitéen, E-post

Nora Selnæs

Rådgiver politikk og kommunikasjon for Lan

E-post


Isa Maline Isene

Rådgiver for Lan og ledelsen

E-post

Ida De Rosa 

Byrådssekretær for Arild

E-post

Veronica Turnage

Kommunikasjonsrådgiver

E-post

Axel Klanderud

Rådgiver for Arild

E-post

Kristin Gjørv

Gruppesekretær

E-post

Lars Viko Gaupset

Strategisk rådgiver

E-post

Stig Traavik

Sekretariatsleder

E-post

Følg med på stortingsrepresentantenes forslag og arbeid

Innlegg i salen

Her finner du innlegg representantene våre har hatt: 


Interpellasjoner

Her finner du interpellasjoner fra representantene våre. 


Representantforslag: 

Her finner du alle representantforslagene vi har inne til behandling. 


Spørsmål i muntlig spørretime: 

Her finner du alle spørsmål vi stiller i den muntlige spørretimen. Merk at MDG ikke får hovedspørsmål, men kun tilleggsspørsmål, i spørretimer hvor kun statsråder er tilstede. Vi får mulighet til begge deler når statsministeren er til stede. 


Skriftlige spørsmål: 

Alle våre skriftlige spørsmål og svar fra statsrådene og ministrene ligger samlet her. Her kan du se spørsmål og svar fordelt på hver representant: 

Skriftlige spørsmål

Hva er et skriftlig spørsmål?

Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform til en statsråd, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget. Statsråden som spørsmålet er rettet til, skal gi et skriftlig svar innen seks hverdager til representanten som har levert spørsmålet. 

Hvem kan foreslå spørsmål representantene våre kan stille?

Alle som ønsker det kan sende inn forslag til spørsmål, men forslag som er forankret i et organ i partiet vil prioriteres. Stortingsgruppa skal gjøre sitt ytterste for å følge opp relevante forslag til spørsmål - men vi kan ikke garantere at vi alltid har kapasitet til å følge opp alt i hektiske perioder.

Hvordan går man frem for å stille et skriftlig spørsmål?

Skriftlige spørsmål fra våre representanter

Alle våre skriftlige spørsmål og svar fra statsrådene og ministrene ligger samlet her. Her kan du se spørsmål og svar fordelt på hver representant: 

Innspill til politiske saker

Hvem kan sende innspill? 

Alle kan sende innspill til hva stortingsgruppa bør gjøre eller prioritere i nasjonale politiske saker. Innspill som er forankret i et organ i partiet vil også her prioriteres. Vi vil også her gjøre det vi kan for å følge opp gode innspill til saker,  men kapasiteten til dette kan her også variere utfra hvor hektisk det er hos oss.

Hvordan går man frem for å sende innspill?

Hvor sender man innspill? 

Alle generelle innspill sendes til mdg.postmottak@stortinget.no - vi videresender det til riktig rådgiver. 

Lobbyregister og besøk utenfra

Lobbyregisteret til MDG finner du her.

Besøk sendes til og koordineres av gruppesekretær Kristin Gjørv (e-post her).

Ønsker du å komme på besøk?

Hvem kan komme på besøk? 

Medlemmer, folkevalgte og tillitsvalgte kan komme på besøk til Stortinget for å snakke med stortingsrepresentantene våre, eller møte de ansatte. I visse perioder er det veldig hektisk på Stortinget - og vi må da takke nei til det meste av besøk. Ofte er det mulig å skvise inn en lunsj-prat. 

Merk at Stortinget ikke har mulighet til å dekke noen reiseutgifter, eller koordinere for mye. Det vil for det meste være tid til maks en prat, et relevant møte, en kaffekopp eller en lunsj. 

Hvordan går jeg frem for å komme på besøk?

Besøk av representantene og ledelsen til ditt lag

Stortingsrepresentantene våre kommer gjerne på besøk til ditt lag for å snakke om politikken vår og arbeidet på Stortinget. Book dem ved å sende forespørsel til Kristin Gjørv (e-post her). 

Her ligger reiseplanene til stortingsrepresentantene og ledelsen for 2024, med datoer de er tilgjengelige for reiser og besøk.