Fundraising

Faste givere – Støtte via avtalegiro

Penger gitt via mdg.no/fast-giver fordeles tilbake til lokallag etter adressen til den som har gitt gaven. Alle lokallag har derfor en sterk egeninteresse i å verve nye AvtaleGiro-givere lokalt.

Slik fungerer det:

  1. Dere verver en ny giver via mdg.no/fast-giver

  2. Basert på bostedsadressen til giveren fordeles pengene slik:

    • 1/3 kommunelaget der giveren er bosatt

    • 1/3 fylkeslaget der giveren er bosatt

    • 1/3 MDG nasjonal

Økonomiske bidrag fra folkevalgte

Landsstyret har vedtatt en oppfordring til alle De Grønnes folkevalgte som har mulighet til dette, til å donere for eksempel 5-10% av sin politikerlønn/godtgjørelse til arbeid for miljøsaken.

Pengene bør gis gjennom faste månedlige trekk til partiet, uten øremerking.

Penger kan gis via mdg.no/fast-giver

Hvordan skaffer man givere?

Facebook

Lag en video eller post hvor dere spør om å bidrag til valgkampen, se f.eks videoen Lan laget rett før jul. Man kan også utfordre hverandre med å tagge navn og skryte av det når man har opprettet avtale selv.

Verv på møter

Snakk om det på møter. Dere kan f.eks vise denne enkle plansjen på storskjerm på årsmøter og medlemsmøter. Styremedlemmer, kandidater og sympatisører burde oppfordres til å gi.

Verv på stands

Snakker du med en velger som ønsker å støtte partiet? Be dem ta fram mobiltelefonen og gå inn på mdg.no for å bli fast giver - du kan veilede hvis det trengs. Understrek gjerne at ⅓ av summen går til laget der de bor!

Det mest verdifulle du har

Snakker du med velgere og aktivister som ikke har mulighet til å støtte oss økonomisk er det viktig å poengtere at lokallaget er takknemlig for tiden de bruker på partiet.

Penger trenger vi, men det mest verdifulle vi har er menneskene!

Alle monner drar

Noen synes det er ubehagelig å spørre andre om å gi, derfor er det greit å minne om at man ikke trenger å gi mye, 25 kr eller 300 kr, alle beløp betyr noe når man ganger med antall personer og 12 mnd i løpet av et år.


  • Om lokallaget klarer å skaffe bare 10 personer som gir 200 kroner i måneden så blir det faktisk hele 24.000 kroner til partiet samlet i løpet av et år!

  • Dersom alle lokallag som mottar denne mailen skaffer 1 ny giver med 200 kroner i måneden, vil vi partiet samlet ha hele 960.000 kroner mer til valgkamp!