Programarbeid 2023

Partileder Arild Hermstad holder i koordinering og hjelp med lokale og regionalt programarbeid. Han og resten av ledelsen vil gjerne hjelpe og støtte dere med det som er mulig. I denne oversikten er det laget flere ressurser og verktøy som dere kan bruke i arbeidet med deres program.


Ressurser du kan bruke:


Dette kan din komite gjøre allerede:

  • Begynne å skrive :)

  • Planlegge møter!

  • Lage en mappe for arbeidet dere er i gang med, eller skal begynne med, og legge inn relevante dokumenter og skjemaer

  • Tenke på om det er andre behov eller verktøy dere tenker det kunne vært relevant å legge til rette for fra nasjonalt hold.


Dette kan være klokt å diskutere innad i fylkes- og lokallagene:

  • Ønsker lokallagene felles forumer og arenaer fylkesvis hvor programkomiteene kan sparre og ha dialog?

  • Er det et ønske om felles forumer og arenaer for fylkeslagene sine programkomiteer?

  • Er det ønske om samarbeidsarenaer mellom byene?

  • Ønsker man å tilrettelegge for felles studieturer for programkomiteene i fylker?

  • Ønsker man å tilrettelegge for felles program for små lokallag som ligger nær hverandre hvor man er i tvil om det er kapasitet til å lage et eget program?


Har dere innspill til noe annet dere tror kunne vært bra for programkomiteene å ta i bruk over hele landet? Er det noe dere savner? Ikke nøl med å sende en mail til axel@mdg.no.


Eksempeldokumenter

Andre europeiske lokalprogram

Lokalprogram