Ressurser

Her på ressurs-sidene finner du diverse maler og ressurser:


Vedtekter og retningslinjer – Her finner du blant annet De Grønnes vedtekter samt diverse retningslinjer og rutiner.


Reise- og refusjon – Her finner du skjemaer og regler for refusjon, utlegg og kjøregodtgjørelse.


Design og estetikk – Her finner du grafikker, maler og informasjon som kan hjelpe deg med å følge den visuelle identiteten til De Grønne.


Økonomi – Her finner du informasjon om hvordan man man kan bidra til å støtte pariet økonomisk.


Webpublisering – Her finner du informasjon og veiledere for drift av nettsidene til fylkes- og lokallag.


Kontakt – Her finner du snarveier til kontaktinformasjonen til pariet.

Aksjoner - Her finner du ressurser til bruk ved ulike aksjoner.

Kapteiner - Her finner du ressurser til bruk av kapteiner.