Nominasjon og lister

Informasjonsmøte for nominasjonskomiteer 18. april 

Alle medlemmer av nominasjonskomiteene er invitert til felles informasjonsmøte med partisekretær, organisasjonssjef og kommunikasjonssjef. 

Ta kontakt med organisasjonssjef dersom du ikke har mottatt invitasjon. På møtet vil vi gå gjennom:


Dato: 18.april

Tidspunkt: 20.00

Sted: Zoom


Informasjonsmøtet vil bli tatt opp og opptaket lagt ut her i etterkant. 

Retningslinjer og sjekkliste for nominasjonsprosesser Stortingsvalget 2025

Retningslinjer for nominasjonsprosessen til stortingsvalget 2025 Vedtatt av Landsstyret
Sjekkliste for å stille liste til Stortingsvalg

Kontakt nominasjonskomiteene

Ledere av nominasjonskomiteer MDG Stortingsvalg 2025 (offentlig)

Kandidaterklæring 2025

Alle kandidater må signere kandidaterklæringen for å stå på liste for partiet. Kandidaterklæringen signeres senest under nominasjonsmøtet. 

Registrere valgliste etter nominasjonsmøtet

Meld inn til partiet hvilke kandidater dere har valgt her

Listen må meldes inn for at kandidatene skal få tilgang til partiets ressurser og invitasjon til arrangementer. 


Lever inn listen til valgmyndighetene her

Dere kan velge mellom elektronisk liste og å levere på papir. Endelig frist er 31.mars 2025 kl 12. 

Førstekandidater 2025

Offentlig tilgjengelig oversikt over våre nominerte førstekandidater oppdateres fortløpende her. 


Veileder for nominasjonsmøter 

Veileder for nominasjonsmøter 2025

Eksempler og ressurser for nominasjonskomiteen