Nominasjon og lister

Webinar for nominasjonskomiteer 6.september


Opptak fra webinaret


Presentasjon fra webinaret

Kandidaterklæring 2023

Alle kandidater må signere denne kandidaterklæringen for å stå på liste for partiet. Kandidaterklæringen signeres senest under nominasjonsmøtet.


Registrere valgliste etter nominasjonsmøtet

Meld inn til partiet hvilke kandidater dere har valgt her

Listen må meldes inn for at kandidatene skal få tilgang til partiets ressurser og invitasjon til arrangementer.


Lever inn listen til valgmyndighetene her

Dere kan velge mellom elektronisk liste og å levere på papir. Endelig frist er 31.mars 2023 kl 12.

Førstekandidater 2023

Offentlig tilgjengelig oversikt over våre nominerte førstekandidater


Retningslinjer for nominasjonsprosesser ved kommune- og fylkestingsvalg
Veileder for nominasjonsmøter 2022/23
Sjekkliste for å stille liste til kommunevalg

Eksempler og ressurser