Internasjonalt utvalg

Mandat for internasjonalt utvalg.pdf

Kontakt og medlemmer

Paal Frisvold

Internasjonal kontakt

E-post: paal@frisvold.eu


Medlem av internasjonalt utvalg


Medlem av internasjonalt utvalg

Silje Annette Balseth

Representant fra Grønn Ungdom

E-post: silje.balseth@gmail.com 

Bente Knagenhjelm

Vara til internasjonal kontakt

E-post: bente@knagenhjelm.org