Webpublisering

Webpublisering for lokal- og fylkeslag

Webpublisering for fylkes og lokallag

Tekst og bilder

Tittel

OBS! Husk å legge til tittel først! Innholdet i artikkelen blir ikke lagret om tittelfeltet ikke er utfylt.

Tittelen bør oppsummere saken kort og konsist, ikke være lengre enn at den får plass på én linje på forsiden.

Ikke bruk lange, sammensatte eller kronglete ord. "Personverndagen – Masseovervåkningstrenden undergraver demokratiet" er for eksempel ikke en bra tittel.

Ingress

Ingressen bør være kort og konsis, helst lenger enn tre, maks fire linjer. Den bør oppsummere saken på en god måte, og bør ikke bare være en gjentakelse av overskriften.

Husk både ingress på forsiden (Ingress-feltet under Utlisting nyheter) og ingress inne i selve artikkelen. Det er et eget valg for å lage ingress i artikkelen under "Legg til innhold"-knappen; "Small margin" eller "Medium margin" mellom ingress og brødtekst ser best ut. Dette gjelder kun på de nasjonale sidene. På sidene til lokallag holder det med å skrive ingressen i ingress-feltet.

Brødtekst

Det er vanlig med luft i brødteksten i lengre artikler på nett, slik at avsnittene ikke blir for lange. Korte avsnitt gjør teksten lettere å lese. Husk mellomtitler!

Bruk tankestrek ("–") og ikke bindestrek ("-") ved innskutte setninger og som sitatstrek. Ler mer om tankestrek på nettsiden korrekturavdelingen.no

Bildetekst

Husk fotoakkreditering! Dette kan plasseres i et eget "Tekstfelt med editor" under brødteksten med høyrejustert tekst (det er mulig å legge dette i bildeteksten på toppbildet, men det blir ofte for langt om det også skal være beskrivende tekst her). 

Språkfloskler å være oppmerksomme på

Ikke bruk andre verb enn "sier hun" når man refere sitater!

En gjenganger er å ende en artikkel med et sitat, som noen "avslutter". Dette er dårlig språk. Eks.: "– Så vidt jeg vet, så er vi det første partiet i Norge som gjør dette, avslutter Hansson." Skriv heller "sier Hansson", eller ikke skriv noe.

Bildebruk

Gode bilder er viktig. Prøv å unngå mobilbilder, kornete/lavoppløste bilder osv.

Formatet på bildene i artikkelen:

- Utlisting nyheter (bildet på forsiden): 400 x 400 px, det viktige er at det er kvadratisk. Pass på at personen på bildet ikke blir kuttet av sirkelformatet på forsiden.

- Toppbilde: 1220 x 400 px


Det er viktig at vi forsikrer oss om at vi har tillatelse til å bruke bilder på nettsiden.

- Det er ikke ok å laste ned og publisere bilder fra aviser eller andre nettsider uten tillatelse

- Det er heller ikke bare å ta en skjermdump av bare bildet. Skal vi slippe unna med å kalle det en faksimile må det være et bilde av hele artikkelen.


Husk også å legge inn "alternativ tekst" på alle bilder (når de lastes inn i WordPress) pga søkemotoroptimalisering.


Steder å finne bilder:

Husk bildekreditering! 

Publisering av eksterne saker

Hvis originaltittel/-ingress vinkler saken dårlig, eller tittelen/ingressen er for lange, anbefaler vi at du ikke publiserer saken. Dette fordi andre mediers titler og ingresser ikke skal redigeres av oss. 

Kandidater

Kandidatsidene ligger under “Kandidater” i menyen. Hver kandidat du oppretter vil få en egen underside som inneholder informasjonen om kandidaten. I tillegg vil alle publiserte kandidater legges til i en liste over kandidater. Denne listen vil automatisk legge seg på undersiden /kandidater. Hvis adressen til nettsiden din er eksempel.mdg.no vil kandidatene legge seg på siden eksempel.mdg.no/kandidater. 

Under finner du en beskrivelse av hvordan du kan legge til, endre, fjerne eller forandre rekkefølgen til kandidater på lokallagssidene.

Legge til ny kandidat

For å legge til en ny kandidat, klikk på menypunktet "Kandidater" og så "Legg til kandidat". 

Legge til eller endre informasjon om kandidaten

Klikk "Rediger" på hver enkelt kandidat og oppdater informasjonen. Legg til bilde og tekst hvis dette mangler. 

Formell del: 

Uformell del:

Slette eller skjule kandidater

Hvis du ikke lenger ønsker at en kandidat skal vises på siden lenger kan du enten slette eller skjule kandidaten. Hvis kandidaten ikke skal vises igjen i nærmeste fremtid skal den slettes. Hvis kandidaten skal skules midllertidig holder det at den lagres som kladd. 

Skjule kandidater

Skjulte kandidater vises ikke på nettsiden, men ligger fortsatt tilgjengelig i WordPress. For å skjule kandidater midlertidig endrer du statusen til "Kladd" via hurtigredigering: 

Husk å lagre etterpå! Velg "Oppdater". 

Slette kandidater

Kandidater som ikke lenger skal vises skal slettes. Du sletter kandidaten ved å velge "Legg i papirkurven": 

Kandidater som ligger i papirkurven vises ikke på nettsiden lenger, men ligger fortsatt i WordPress. Kandidaten må slettes permanent ved å navigere til "Papirkurv" og så velge "Slett permanent":

Endre rekkefølgen kandidater vises

For å endre rekkefølgen som kandidatene vises på nettsiden må du endre datoen de ble publisert. Kandidaten med nyeste dato vil legge seg øverst på nettsiden, mens kandidaten med eldst dato vil legge seg nederst.

Endre datoen en kandidat ble publisert

Hold musepekeren over kandidaten du vil endre rekkefølge på > Trykk på hurtigredigering > endre datoen til ønsket dato. 

Husk å lagre etterpå! Velg "Oppdater". 

Wordpress manual

Wordpress_Manual