Digitale skoleringer og møter

Du finner digitale arrangementer på www.mdg.no/aksjoner_skolering

Opptak nettskoleringer

De grønne holder jevnlig kurs på digitale flater. Hvis du ikke fikk deltatt på et webinar eller en skolering, kan du se dem her. Gamle (men fortsatt gode) skoleringer ligger i arkivet under. 

For folkevalgte

Høsten 2023 blir det avholdt flere digitale treff for folkevalgte MDGere. Klikk her for å lese mer og se opptak av innledningene.

Grønt dypdykk 2023 - Distriktspolitikk

Juni 2023

Hva er unikt med MDGs distriktspolitikk? Bli med distriktspolitisk talsperson og førstekandidat i Trøndelag, Tommy Reinås, på et politisk dypdykk.

Klikk her for å se opptak av innledningen. 

Grønt dypdykk 2023 - Skolepolitikk

Juni 2023

Hva er unikt med MDGs skolepolitikk? Bli med lærer og førstekandidat i Møre og Romsdal, Jonas Nilsen, på et politisk dypdykk.

Klikk her for å se opptak av innledningen. 

Grønt dypdykk 2023 - Ruspolitikk

April 2023

Hva er unikt med MDGs ruspolitikk? Bli med sosialpolitisk talsperson, Hildegunn Tønnesen Seip, på et politisk dypdykk.

Klikk her for å se opptak av innledningen. 

Grønt dypdykk 2023 - Helsepolitikk

Mars 2023

Hva er unikt med MDGs helsepolitikk? Bli med helsepolitisk talsperson, Kristoffer Robin Haug, på et politisk dypdykk.

Klikk her for å se opptak av innledningen. 

Grønt dypdykk 2023 - Energipolitikk

Februar 2023

Hva er unikt med MDGs energipolitikk? Bli med energipoltiisk talsperson, Einar Wilhelmsen, på et politisk dypdykk.

Klikk her for å se opptak av innledningen. 

Grønt dypdykk 2022 - Landbrukspolitikk

20. juni 2022

Hva er unikt med MDGs landbrukspolitikk? Bli med landbrukspolitisk talsperson, Harald Moskvil, på et politisk dypdykk.

Klikk her for å se opptak av innledningen. 

Grønt dypdykk 2023 - Energipolitikk

15. februar 2023

Hva er unikt med MDGs energi- og strømpolitikk? Bli med energipolitisk talsperson, Einar Wilhelmsen, på et politisk dypdykk.

Klikk her for å se opptak av innledningen. 

Arkiv: Valgkamp

Hvordan er det å være kvinnlig MDG-politiker?

Se opptak av webinar fra 11.01.2023 her

Hva innebærer det å stå på liste for MDG?

Se opptak av webinar fra 22.11.22 her

Husbesøk

14. juni 17:00

Hvorfor bør man gå på husbesøk i valgkampen, og hvor? Hvordan gjennomfører man husbesøk på en trygg og trivelig måte? v/ Ragnhild Sjyvollen og Astri Sjoner.

Klikk her for å se opptak av webinaret.


Beredskap hets og sjikane

11. juni 17:00

Smarte rutiner for å unngå at listetopp eksponeres for unødvendig hets, interne varslingsrutiner og anmeldelse til politiet v/partisekretær Torkil Vederhus.

Klikk her for å se opptak av webinaret.

Mobilisering: Nationbuilder

5. juni 17:00

Hvordan bruke NationBuilder til å gi best mulig oppfølging til nye aktivister?

v/ Vegard Setrom, økonomirådgiver MDG og Astri Sjoner, kampanjerådgiver MDG

Frivilligledelse

4. juni 17:00

Hvordan rekruttere og ta vare på kjernefrivillige?

v/ Astri Sjoner, kampanjerådgiver MDG

Grønn Ungdom i valgkampen

22. april 2021

Foredrag om Grønn Ungdom i valgkampen v/Miriam Langmoen.
Miriam er generalsekretær i Grønn Ungdom og vil oppdaterer på Grønn Ungdoms rolle og planer for høstens valgkamp.

Klikk her for å se opptak av webinaret.


Å bygge en politisk profil

3. april 2020

Anna Kvam var førstekandidat for Rogaland i valgkampen 2017. Anna forteller deg om hvordan hun arbeidet strategisk med media, bedrifter, støttespillere og velgere for å gjøre seg selv kjent og markere seg som politiker. 

Klikk her for å se opptak av webinaret.

Arkiv: Kommunestyre- og fylkestingsarbeid

Budsjettarbeid

5. november 2019

Presentasjonen, og eksempler på budsjett og verbalforslag, finner du i mappa "økonomi- og budsjettarbeid" under "Folkevalgte".

v/Nikki Schei, folkevalgt og økonom

Politiske forhandlinger

9. september 2019

Hvem skal forhandle? Hva skal det forhandles om og hvordan foregår forhandlingsprosessen? Basert på veilederen vår om forhandlinger.

v/Ulf Lund Halvorsen, folkevalgt og tillitsvalgt i partiet

Hvordan få til varig vern av grøntområder? 

22.februar 2021

Naturen i og rundt byen vår er under stadig sterkere press. I hele landet ser vi hvordan stadig mer flora og fauna går tapt. Hvordan kan vi sørge for at de viktige grønne lungene blir bevart for framtida? Med biologen Dag O. Hessen,

Klikk her for å se opptak av webinaret.

Plan- og bygningsloven som ramme for klimaomstilling av samfunnet

11.november 2020

Hvordan legger plan- og bygningsloven rammer for samfunnsutviklingen? Hvilke verktøy gir loven lokalpolitikere og hvordan fungerer loven i praksis? Med statsviter og forsker Gro Sandkjær Hanssen.

Klikk her for å se opptak av webinaret.

Arealplanlegging for lokalpolitikere

16. april 2020

Vi kan få til mye god grønn politikk med riktig fokus i arealplanleggingen. v/Jon Ola Syrstad, tidligere rådmann i Strand kommune i Rogaland og nå også MDGer. 

Arkiv: Lokallagsarbeid

Styrearbeid i grønne lokallag

24.mars 2020

Om styrets ansvar, hvilke forventinger og roller som ligger i styrearbeid og noen tips og triks til god oppgavefordeling i styret. v/Isa Maline Isene, som har lang fartstid med styrearbeid.

Klikk her for å se opptak av webinaret

Åpne møter

19. november 2019

Hvordan arrangere møter som trekker til seg nysgjerrige og støttespillere?

v/Raisa Markov og Astri Sjoner

Digital møteledelse og bruk av Zoom

7. april 2020

Hvordan styre ordet, sørge for at gode argumenter kommer fram og legge opp til gode diskusjoner? Og hvordan kaller du inn til, og planlegger møter i Zoom? v/Isa Isene.

Klikk her for å se opptak av webinaret

Voteringsorden

25. november 2019

Se webinar om møteledelse og voteringsorden med Martin Nielsen. Martin er utdannet statsviter og har lang erfaring med ordstyring, blant annet fra De Grønnes landsmøter.

Klikk her for å se opptak av webinaret.

Arkiv: Mediearbeid

Misjonér utenfor menigheten: Hva engasjerer på SoMe?

20. mai 2020

Men hvordan lager vi engasjerende innhold som mobiliserer? Med digital rådgiver Helle Hoås.

Klikk her for å se opptak av webinaret. 

Målgrupper i grønt kommmunikasjonsarbeid

28. april 2020

Kommunikasjonsrådgiver Sveinung Arnestad snakker om målgruppene våre, og hvorfor det er viktig for oss å snakke til akkurat dem. Hvor treffer vi dem og hva interesserer dem?

Klikk her for å se opptak av webinaret

Lag godt visuelt innhold

2021

Hvordan ta bedre bilder og video og bruke dem på best mulig måte?

v/ Chris Aadland, innholdsprodusent MDG

Rediger bilder i Photoshop

2020

Du tar tatt et bilde. Slik får du det til å skinne!

v/ Chris Aadland, innholdsprodusent MDG

Arkiv: Politiske tema

Grønn landbrukspolitikk

8. august 2019

v/Harald Moskvil, landbrukspolitisk talsperson

Grønn sosialpolitikk

29. august 2019

v/ Farid Shariati, sosialpolitisk talsperson

Grønn helsepolitikk

11 .august 19:30

v/Kristoffer Robin Haug, helsepolitisk talsperson

Grønn næringspolitikk

25. august 2019

v/ Hanna E. Marcussen, næringspolitisk talsperson

Grønn oppvekstpolitikk

16. august

v/ Daria Maria Johnsen, oppvekstpolitisk talsperson

Grønn fiskeripolitikk

19. august 2019

v/ Toine C. Sannes, fiskeripolitisk talsperson

Grønn energipolitikk

10 .mars 2020 19:30

v/Ask Ibsen Lindal, tidligere energipolitisk talsperson

Naturvern med Rasmus Hansson

30. mars 2020

FNs naturpanel slår fast at jordas natur er i akutt fare. Menneskeheten vil ikke tåle om utviklingen av naturødeleggelse fortsetter. Hvordan kan vi utvikle politikk som redder naturen?

Klikk her for å se opptak av webinaret.

Fra det store til det lille og tilbake igjen - grønn utenrikspolitikk

30. april 2020

Robert Mood er president for Norges Røde Kors, har vært generalinspektør for Hæren og var i 2012 sjef for FNs observatørstyrke i Syria etter tidligere å ha vært sjef for FNs observatørkorps i Midtøsten (UNTSO). Han ble tildelt Fritt Ords Pris for 2016 «for å ha vist stort ytringsmot i kritiske debatter om Forsvarets rolle i samfunnet». I 2019 meldte han seg inn i De Grønne. 

Klikk her for å se opptak av webinaret. 

Er det plass til en grønn og mangfoldig småhusbebyggelse? 

22. mars 2021

Oslo skal få ny småhusplan, 25 år etter den første ble laget, for å redde byens villaområder. Byrådspartiene AP, SV og MDG ønsker å forenkle planen og samtidig bevare mer av det grønne. Hvordan kan endringer i planen bidra til å gjøre byen mer grønn, mangfoldig og klimavennlig? Bredt og kompetent panel i samtale.

Det svarte skiftet med Eivind Trædal

31. mars 2020

Eivind Trædal presenterer “Det svarte skiftet” fra boken med samme navn. Han tar for seg norsk olje- og klimapolitikk, og spriket mellom alvoret i klimautfordringene og manglende evne til å ta ansvar blant politikerne. 

Klikk her for å se opptak av webinaret.

Akademias rolle i det grønne skiftet

4. mai 2020

Klaus Mohn, rektor ved Universitetet i Stavanger, har blitt toneangivende i debatten om det grønne skiftet. Han stiller spørsmål, plasserer ansvar og er svært bevisst universitetets rolle. 

Klikk her for å se opptak av webinaret.

Norges forhold til EU og EØS

6. april 2020

v/ Sigrid Z. Heiberg, (leder av Oslo MDG og utenrikspolitisk talsperson i MDG, samt tidligere aktiv i Nei til EU) og Øyvind Strømmen  (tidligere leder av MDG Vestland og aktiv i Europabevegelsen). 

Slik blir MDG best på regnbuepolitikk

6. april 2020

Hvordan kan MDG bli førstevalget for de som er opptatt av regnbuepolitikk? Camilla Bjørnbakken Langen og Elan Morgan fra De Grønne Glitrende forteller oss hvordan vi kan ta eierskap til regnbuepolitikk.