Sentralstyret

Her finner du ressurser for, og informasjon om Sentralstyret. Lenger ned på siden finner du oversikt over alle sentralstyremedlemmene med kontaktinformasjon. 

Diverse ressurser

Møteregler

Møteregler for MDGs sentralstyre 2023/2024

Møtereferat 2022

Protokollarkiv

Kontakt og medlemmer

Arild Hermstad

Partileder 

E-post: arild.hermstad@mdg.no 

Lan Marie Nguyen Berg

Nestleder

E-post: lan@mdg.no 

Ingrid Liland

Nestleder

E-post: ingrid.liland@mdg.no 

Torkil Vederhus

Partisekretær 

Telefon: 415 89 316 

E-post: torkil.vederhus@mdg.no

Tobias Stokkeland Oftedal

Talsperson, Grønn Ungdom

Telefon: 464 13 870 

E-post: tobias@gronnungdom.no

Sigurd Sønstelie

Vara til sentralstyret for Grønn Ungdom

Telefon: 416 82 041 

E-post: sigurd@gronnungdom.no 

Anne-Sofie Ower Markant

Leder, Grønt Kvinnenettverk

Telefon: 473 38 007 

E-post: anne-sofie.markant@mdg.no 

Paal Frisvold

Internasjonal kontakt

Telefon: 904 09 926

E-post: paal@frisvold.eu 

Thor Haakon Bakke

Sentralstyremedlem

Telefon: 957 71 349

E-post: thor.haakon.bakke@mdg.no

Tore Dyrendahl

Sentralstyremedlem

Telefon: 970 09 886

E-post: tore.dyrendahl@mdg.no

Toine Sannes

Sentralstyremedlem

Telefon: 988 81 086

E-post: toine.sannes@mdg.no 

Jens Ulltveit-Moe

Sentralstyremedlem

E-post: jum@umoe.com 

Oda Sofie Pettersen

Sentralstyremedlem

Telefon: 976 39 463

E-post: oda.pettersen@mdg.no 

Kristoffer Robin Haug

1.vara til sentralstyret

Telefon: 958 30 942

E-post: kristoffer.robin.haug@mdg.no 

Cathrin Janøy

2.vara til sentralstyret

Telefon: 916 56 133

E-post: cathrin.janoy@mdg.no 

Jonas Nilsen

3. vara til Sentralstyret

Telefon: 415 76 193

E-post: Jonaslnilsen@gmail.com 

Norunn Krokeide

4.vara til sentralstyret

Telefon: 466 39 495

E-post: norunn.krokeide@gmail.com 

Einar Wilhelmsen

5.vara til sentralstyret

E-post: einar.wilhelmsen@mdg.no