Landsstyret

Handlingsplan 2024

Vedtatt HANDLINGSPLAN FOR MDG 2024

Innkalling og sakspapirer til kommende landsstyremøte

Sakspapirene LS-1-24 finner du her. 

Innkalling til landsstyremøte 15. mars

Neste ordinære landsstyremøte er 15.-17. mars, møtet er fysisk i Oslo. Sakspapirene til dette kommer fire uker før møtet. Frist for oppmelding av saker til møtet er 6 uker før.

Møteregler for landsstyret

Møteregler for Landsstyret i Miljøpartiet de Grønne

Referater og protokoll fra landsstyret 2023

Arkiv

Maler

Kontakt og medlemmer

Partileder

Arild Hermstad

E-post: arild.hermstad@mdg.no

Nestleder

Lan Marie Nguyen Berg

E-post: lan@mdg.no 

Nestleder

Ingrid Liland

E-post: ingrid.liland@mdg.no 

Partisekretær

Torkil Vederhus

E-post: torkil.vederhus@mdg.no

Representanter for Grønn Ungdom 

Margit Martinsen

E-post: margit@mdg.no 


Tobias Stokkeland Oftedal 

E-post: tobias@gronnundom.no

Representant for Grønne Studenter

Christopher Hermansen

E-post: hermansenchristopher@gmail.com 

Agder

Ida Jordal

E-post: ijorda35@gmail.com 

Jørgen Lykken

E-post: jorgengrell@gmail.com 

Innlandet

Thomas Eriksen

E-post: thomas.eriksen@mdg.no 


Liv Gjestvang

E-post: livi.gjestvang@gmail.com  

Nordland

Astrid-Marie Silåmo

E-post: astrid.marie.liland@gmail.com 


Håkon Møller

E-post: hakonmoller@gmail.com 

Oslo

Sigrid Z. Heiberg

E-post: sigrid@mdg.no


Sveinung Skjong-Arnestad

E-post: sveinung.arnestad@gmail.com 

Rogaland

Richard Samslått

E-post: richard@bski.no 


Ingrid R. Kartveit

E-post:

ingrid.kartveit@gmail.com 

Troms og Finnmark

Frode Elias Lindal

E-post: frodeel@mdg.no


Barbara Vögele

E-post: barbara.karin.vogele@mdg.no  

Trøndelag

Gjertrud Berg

E-post: gjertrud.berg@gmail.com


Ola Lund Renolen

E-post: ola-lund.renolen@trondheim.kommune.no

Vestfold og Telemark

Julie Estdahl Stuestøl

E-post: julie.estdahl.stuestol@mdg.no 


Mats Tufte Moldskred

E-post:

moldskred@outlook.com 

Vestland

Birger Berntsen

E-post: birger.berntsen@mdg.no


Mona Høgli

E-post: 

monahogli@gmail.com 

Viken

Karina Ødegård

E-post: karina@mdg.no

Øyvind Solum

E-post: oyvind.solum@mdg.no

Møre og Romsdal

Ingvild Espelid Wold

E-post: ingvildespelid@gmail.com


Jarle Hauge Steffenssen

E-post:

jarle.hsteffenssen@gmail.com 

Leder av Grønt Kvinnenettverk

Anne-Sofie Ower Markant

E-post: anne-sofie.markant@mdg.no 

Internasjonal kontakt

Paal Frisvold

E-post: paal@frisvold.eu


Vara til internasjonal kontakt

Bente Knagenhjelm

E-post: bente@knagenhjelm.org

Sentralstyremedlem

Thor Haakon Bakke

E-post: thor.haakon.bakke@mdg.no

Sentralstyremedlem

Tore Dyrendahl

E-post: tore.dyrendahl@mdg.no 


Sentralstyremedlem

Toine Sannes

E-post: toine.sannes@mdg.no 

Sentralstyremedlem

Jens Ulltveit-Moe

E-post: jum@umoe.com

Sentralstyremedlem

Oda Sofie Pettersen

E-post: oda.pettersen@mdg.no 


1. vara til sentralstyret

Kristoffer Robin Haug

E-post: kristoffer.robin.haug@mdg.no 

2. vara til sentralstyret

Cathrin Janøy

E-post: cathrin.janoy@mdg.no 


3. vara til sentralstyret

Jonas Nilsen

E-post: Jonaslnilsen@gmail.com 

4. vara til sentralstyret

Norunn Krokeide

E-post: norunn.krokeide@gmail.com


5. vara til sentralstyret

Einar Wilhelmsen

E-post: einar.wilhelmsen@mdg.no 

Om landsstyret

Hvem deltar på landsstyremøtene? 

Delegater

Hvert fylke får dekket alle kostnader for to delegater med tale- og stemmerett. I tillegg består Landsstyret av talspersonene, partisekretær, sentralstyret og delegater fra Grønne Studenter, Grønt Kvinnenettverk og Grønn Ungdom. Partiet dekker reise, overnatting og mat i forbindelse med møtene.

Faste representanter til landsstyret skal ved behov også kunne få reise og opphold dekket for egne barn for å kunne delta på møter. Dersom vara må tiltre på grunn av frafall fra fast representant eller delegat vil vara også kunne få utgifter for barn dekket. Det vises forøvrig til retningslinjer for reiserefusjon. 


Gjest

Gjester fra fylkes- og lokallag kan overvære møtene fra bakerste benk. Gjester har ikke talerett. Gjester må melde seg på innen påmeldingsfristen. Gjester faktureres 650 kr for administrasjon og matkostnader (med mindre møtet avholdes digitalt). Reise og overnatting må gjesten ordne og dekke selv. På grunn av begrenset kapasitet i sekretariatet kan vi ikke gjøre unntak fra denne ordningen.

Avmelding uten kostnad er mulig fram til to dager før møtet. Ved avmelding senere enn to dager før vil gjesten faktureres full deltakerpris. 

Eksempel: dersom møtet starter fredag 1. desember kan avmelding gjøres til og med onsdag 29.november. Gjesten vil faktureres dersom avmelding kommer torsdag 30. november eller senere.