Landsstyret

Handlingsplan 2024

Vedtatt HANDLINGSPLAN FOR MDG 2024

Innkalling og sakspapirer til kommende landsstyremøte

Sakspapirene LS-2-24 finner du her. 

Neste ordinære landsstyremøte er 14.-16. juni - digitalt på zoom. Sakspapirene til dette kommer fire uker før møtet. Frist for oppmelding av saker til møtet er 6 uker før.

Møteregler for landsstyret 2024

Møteregler for Landsstyret i Miljøpartiet de Grønne - vedtatt i LS-1-24

Referater og protokoll fra landsstyret 2024

Arkiv

Maler

Kontakt og medlemmer

Partileder

Arild Hermstad

E-post: arild.hermstad@mdg.no

Nestleder

Lan Marie Nguyen Berg

E-post: lan@mdg.no 

Nestleder

Ingrid Liland

E-post: ingrid.liland@mdg.no 

Partisekretær

Kristin Antun

E-post: kristin.antun@mdg.no 

Representanter for Grønn Ungdom 

Tobias Stokkeland

E-post: tobias@gronnungdom.no 

Representant for Grønne Studenter

Christopher Hermansen

E-post: hermansenchristopher@gmail.com 

Agder

Mari Henrikke Haga

E-post: m-hen-h@online.no 

Jørgen Lykken

E-post: jorgengrell@gmail.com 

Akershus

Øyvind Solum

E-post: oyvind.solum@mdg.no

Kristin Seim Buflod

E-post: kristin.buflod@mdg.no

Buskerud

Birgitte Sterud

E-post: birgitte.sterud@mdg.no 

Anita Røisli

E-post: anita.nroisli@gmail.com

Innlandet

Erlend Eggen

E-post: buhaugen@gmail.com 


Liv Gjestvang

E-post: livi.gjestvang@gmail.com  

Nordland

Katja Hjertaas

E-post: Katja.hjertaas@gmail.com  


Håkon Møller

E-post: hakonmoller@gmail.com 

Oslo

Sigrid Z. Heiberg

E-post: sigrid@mdg.no


Martin Nielsen

E-post: martin.nielsen@mdg.no 

Rogaland

Susann Hæstad 

E-post: sirkussusann@gmail.com 


Rune Askeland 

E-post: runeaskeland@gmail.com 

Troms

Marius Heide 

E-post: marius.heide.82@gmail.com 


Barbara Vögele

E-post: barbara.karin.vogele@mdg.no  

Trøndelag

Jonas Ali Ghanizadeh 

E-post: jonasali@gmail.com 


Aurora Meland Winger

E-post: aurora.meland.winger@trondheim.kommune.no 

Finnmark

Siren Jensen 

E-post:  Sirenjensen1983@gmail.com  


Frode Elias Lindal

E-post: frodeel@mdg.no

 Telemark 

Mats Tufte Moldskred

E-post: moldskred@outlook.com 


Amalie Christiansen 

E-post:  amis_rossland@hotmail.com 

Vestfold

Julie Guttormsen 

E-post: julie.guttormsen@mdg.no 


Hallstein Bast 

E-post: hallstein@bast.no 


Vestland

Birger Berntsen

E-post: birger.berntsen@mdg.no


Trine Hofsvik Strønen 

E-post: trinehofsvikstronen@gmail.com  

Møre og Romsdal

Gro Santi Johnsen 

E-post: gro.santi.johnsen@gmail.com  


Jarle Hauge Steffenssen

E-post:

jarle.hsteffenssen@gmail.com 

Østfold

Helene Winther

E-post: helenewinthergjerlow@gmail.com 


Jonathan Parker

E-post:

jonathan.parker@mdg.no 

Representant for Grønn Ungdom

Frøya Skjold Sjursæther

E-post: froya@gronnungdom.no 

Leder av Grønt Kvinnenettverk

Anne-Sofie Ower Markant

E-post: anne-sofie.markant@mdg.no 

Internasjonal kontakt

Bente C. Knagenhjelm 

E-post: bente@knagenhjelm.org  


Vara til internasjonal kontakt

Bjarte Bjørsvik

E-post: bjarte.bjorsvik@mdg.no 

Sentralstyremedlem

Thor Haakon Bakke

E-post: thor.haakon.bakke@mdg.no

Sentralstyremedlem

Tore Dyrendahl

E-post: tore.dyrendahl@mdg.no 


Sentralstyremedlem

Jonas Nilsen

E-post: Jonaslnilsen@gmail.com 

Sentralstyremedlem

Kristoffer Robin Haug

E-post: kristoffer.robin.haug@mdg.no 

Sentralstyremedlem

Oda Sofie Pettersen

E-post: oda.pettersen@mdg.no 


1. vara til sentralstyret

Håkon Møller

E-post: hakonmoller@gmail.com 

2. vara til sentralstyret

Cathrin Janøy

E-post: cathrin.janoy@mdg.no 


3. vara til sentralstyret
Karina Elise Ødegård 

E-post: karina@mdg.no 

4. vara til sentralstyret

Arne Rønning 

E-post: arneronning1@gmail.com  


5. vara til sentralstyret

Rauand Ismail 

E-post: Rauand.Ismail@oslobystyre.no  

Om landsstyret

Hvem deltar på landsstyremøtene? 

Delegater

Hvert fylke får dekket alle kostnader for to delegater med tale- og stemmerett. I tillegg består Landsstyret av talspersonene, partisekretær, sentralstyret og delegater fra Grønne Studenter, Grønt Kvinnenettverk og Grønn Ungdom. Partiet dekker reise, overnatting og mat i forbindelse med møtene.

Faste representanter til landsstyret skal ved behov også kunne få reise og opphold dekket for egne barn for å kunne delta på møter. Dersom vara må tiltre på grunn av frafall fra fast representant eller delegat vil vara også kunne få utgifter for barn dekket. Det vises forøvrig til retningslinjer for reiserefusjon. 


Gjest

Gjester fra fylkes- og lokallag kan overvære møtene fra bakerste benk. Gjester har ikke talerett. Gjester må melde seg på innen påmeldingsfristen. Gjester faktureres 650 kr for administrasjon og matkostnader (med mindre møtet avholdes digitalt). Reise og overnatting må gjesten ordne og dekke selv. På grunn av begrenset kapasitet i sekretariatet kan vi ikke gjøre unntak fra denne ordningen.

Avmelding uten kostnad er mulig fram til to dager før møtet. Ved avmelding senere enn to dager før vil gjesten faktureres full deltakerpris. 

Eksempel: dersom møtet starter fredag 1. desember kan avmelding gjøres til og med onsdag 29.november. Gjesten vil faktureres dersom avmelding kommer torsdag 30. november eller senere.