Grønt
Funkisnettverk

Bildet viser en gruppe mennesker som er stilt opp for å gå i tog med et banner hvor det står "Grønt Funkisnettverk - Et samfunn for alle, for alltid!"

Grønt Funkisnettverk i Stolthetsparaden i juni 2023

Varierte kropper og likestilte borgere

Medlemmer i MDG tok i mars 2023 initiativ til å stifte et nettverk for mennesker med funksjonshindringer, funksjonshemming, variert funksjon eller rett og slett funkiser som noen av oss liker å kalle oss selv. 

Formålet med nettverket

Grønt Funkisnettverk vil gi alle like muligheter og forutsetninger uansett funksjonsevne og kapasitet. Vi jobber mot diskriminering og forskjellsbehandling av personer med funksjonsvariasjoner.  Funkiser har forskjellige utgangspunkt, erfaringer og vilkår. Det er viktig for oss å skape et samfunn hvor alle har samme muligheter til å leve et så godt liv som mulig.

 

Grønt Funkisnettverk vil sette funkis-spørsmålene høyest på den politiske agendaen. Vi vil være synlige, å skape opinion og bidra til opplæring. For å nå målene våre jobber Grønt Funkisnettverk for økt oppslutning om MDG sin politikk i lokale- og nasjonale valg.

Les vedtektene våre her. 

Bildet viser ansiktene til 20 mennesker som smiler og noen vinker til kamera.

Skjermdump fra det digitale stiftelsesmøtet i Mars 2023.

Arbeidet i vårt første år

Siden nettverket ble stiftet i et valgår har vi lagt mest innsats inn i å bidra til valgkampen der vi bor. Flere av styrets medlemmer har deltatt i debatter om hvordan politikere kan bidra til økt deltakelse og likestilling uavhengig av funksjon. Suzanne Rødseth sto frem som autist i en sak på NRK.no og nyhetsmorgen.

I tiden fremover jobber styret med å spille inn politikk til partiets programkomite, stortingsgruppen og bidra med konkrete forslag som folkevalgte kan fremme i hele landet. Vi planlegger et nettmøte om å inkludere flere i politiske aktiviteter internt og en åpen innspillsamling om inkluderende mobilitet i Bergen. 

Vi har en facebookgruppe hvor du kan bli med å diskutere!

Styret i nettverket

Leder: Suzanne Michelle Rødseth

Nestleder: Aurora Kobernus

Nestleder: Anna Fryxelius


Styremedlemmer:

Cecilie Høisæter

Aase Marie Olafsen

Jens Aldo Carrizo-Nilsen

Kjersti Storrøsten

Lars Helge Haugdal


Varamedlemmer: 

Patrick Eriksen

Kyrre Sørensen

Siw Cathrine Børke Brauter

Aslaug Angelsen

Suzanne Rødseth i debatt hos ULOBA i juni 2023