Folkevalgte

Ressurser for folkevalgte

Webinarer

De grønne holder jevnlig kurs i form av webinarer. Hvis du ikke fikk deltatt på webinaret kan du se dem her.


Klikk her for å se en oversikt over våre webinarer.

Våre folkevalgte 2019 - 2023