Kontrollkomiteen

Om kontrollkomiteen

Kontrollkomitéen er direkte underlagt landsmøtet. Arbeidsfelt og mandat er spesifisert i vedtekter og retningslinjer, og omfatter blant annet:

  • Tolking av vedtekter

  • Kontroll med at landsmøtevedtak blir fulgt

  • Håndtering av visse konflikt- og varslingssaker

Komitéen utfører i tillegg utredningsoppgaver og rådgiving knyttet til arbeidsfeltet sitt, så langt kapasiteten rekker. Det skal være lav terskel for å kontakte komiteen. Som minimum vil du da få svar på hva vi eventuelt kan gjøre, og hvor du ellers kan henvende deg.

Kontakt og medlemmer

For generelle henvendelser kan du sende e-post til kontrollkomiteen@mdg.no eller ta kontakt med leder av kontrollkomiteen Tore Bergum på telefon 993 58 760.

Tore Bergum

Leder

Telefon: 993 58 760

E-post: tore.bergum@mdg.no


Adam Tumidajewicz

Nestleder

Telefon: 976 54 025

E-post: adamtt@gmail.com

Elsa Skjong

Medlem

Jens Petter Grini Pedersen

Medlem

Veronica Herlofsen

Medlem

Sebastian Teigen Nygård

1. vara

Erik Seglem Bø

2. vara

Marianne Kleven

3. vara