Programkomiteen

VI REVIDERER PRINSIPPROGRAMMET - HØRINGEN ER I GANG!

Vi reviderer prinsipprogrammet - høringen er i gang!

På landsmøtet i 2023 skal vi revidere prinsipprogrammet, som beskriver vår ideologi og prinsippene vi bygger vår politikk på. 


Grønn ideologi

Grønn nytenking trengs mer enn noen gang! Grønn ideologi står for et tredje alternativ til den røde og blå, og har sitt utspring i en internasjonal, grønn bevegelse. Den vokste fram i siste halvdel av 1900-tallet fra miljøbevegelse, kvinnebevegelse, fredsbevegelse og borgerrettsbevegelser. 


Det grønne samfunnet anerkjenner at mennesket er en del av naturen, er avhengig av naturen og har et ansvar for å bevare naturen. Derfor legger grønn ideologi et utvidet solidaritetsbegrep til grunn: solidaritet med andre mennesker, solidaritet med dyr og natur, solidaritet med framtidige generasjoner. Målet for samfunnet skal være gode liv for alle.


Økonomien må operere innenfor naturens tålegrenser. Mennesker er grunnleggende gode og kreative, og skal ha stor frihet til å skape gode liv for seg selv og andre. Vi er også avhengig hverandre og trenger små og store fellesskap for å ha det godt. Folkestyret må utvikles og forsterkes. Det skal bygge på det representative demokratiet og samarbeid, som har gjort Norge til et tillitsfullt og trygt samfunn for de aller fleste.  


Vår visjon er et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse. Gode liv for de som i dag faller utenfor, for mennesker andre steder i verden og framtidige generasjon krever omstilling av samfunnet vi lever i. Ikke bare for å løse de globale krisene vi nå står i, men også for å skape et bedre samfunn der flere kan delta og ha grunnleggende trygghet i livene sine.


Prinsipprogramkomiteens forslag til endringer i prinsipprogram kan du lese her.


Prosessen videre


Vi oppfordrer alle til å hive seg inn i debatten om hvordan vi beskriver vår ideologi. Skriv til avisen, start diskusjoner i lokal- og fylkeslag og bruk sosiale medier. Vi gleder oss til å male bilde av det gode, grønne samfunnet sammen!

REVIDERING AV PRINSIPPROGRAMMET

Landsmøtet skal behandle partiets prinsipprogram 12.-14.mai 2023. Komiteen som skal forberede saken ble valgt på LM 2022. Komiteen består av:

Ingrid Liland, leder

Oslo

program@mdg.no

93236554

Marius Dalin, nestleder

Vestland

48046592

Anna Kvam

Oslo

Øyvind Strømmen

Vestland

Julie Mørch

Oslo

Frode Lindal

Troms og Finnmark

Anne Nielsen

Innlandet

Lage Nøst

Rogaland

Ulrikke Torgersen

Grønn Ungdom

MANDAT FOR PRINSIPPROGRAMKOMITEEN

Komiteen skal ta utgangspunkt i det eksisterende prinsipprogrammet, men sørge for å gjøre vurderinger basert på dagens virkelighetsbilde hva gjelder natur og klima, mennesker og miljø.


Komiteen skal gjennomføre minst én høringsrunde basert på det eksisterende prinsipprogrammet med frist oktober 2022.


Komiteen skal presentere sine forslag til endringer av prinsipprogrammet, som leveres landsstyret, første uken i januar 2023.


Komiteen skal aktivt bidra og ta initiativ til at innstillingen blir forankret og debattert i lokallag, fylkeslag og til partiets organer i perioden fram til landsmøtet


Det er Landsstyret som til slutt innstiller på endringer av prinsipprogrammet til Landsmøtet.


Komiteen, sammen med stortingsrepresentanter og partiledelsen bør bruke arbeidet til partibygging, reising og medlemsmøter over hele landet som en viktig del av prosessen.


Komiteen skal levere en innstilling på maks 10 sider.