Landsmøte

For informasjon om årets landsmøte, se mdg.no/mdglm

Landsmøtedatoer kommende år

Landsmøte 2025: 9.-11.mai

Landsmøte 2026: 24.-26.april

Landsmøte 2027: 23.-25.april

Landsmøte 2028: 5.-7.mai

Landsmøte 2029: 4.-6.mai 

Protokoller og sakspapirer (2009-)