Valgkampkurs

Digitalt valgkampkurs

Vil du lære mer om hvordan vi driver valgkamp i De Grønne? Nedenfor finner du videoskolering for alle som vil lære mer om å drive grønn valgkamp!

Del 1: Velgerdialog

Diskusjonsoppgaver som kan brukes sammen med video om velgerdialog

Del 2: Valgkampledelse

Diskusjonsoppgaver som kan brukes sammen med skoleringsvideo om valgkampledelse