Lederutvikling

Bli tryggere i lederollen!

Ønsker du større bevissthet rundt egen lederstil? Vil du videreutvikle dine lederferdigheter og bli tryggere i lederrollen?


Programmet har til hensikt å bidra til økt ledelseskompetanse i partiet og til at ledere opplever støtte og muligheter for å vokse i rollen. Deltakerne skal gjennom opplegget oppleve personlig utvikling og bli trygg på seg selv og sin lederstil, samtidig som de vil bli utfordret og bedre rustet til å utøve lederrollen sin. Deltakerne skal bli bevisst på hvordan en selv og andre investerer tid og krefter, og hvordan disse kan brukes best mulig. Deltakerne skal også oppleve betydningen av å knytte kontakter og bygge nettverk i partiet.


Program

Programmet går over ett år, fordelt på fire helgesamlinger, med oppstart januar 2022:


12. - 13. mars: Hvilken rolle har vi og hvilken rolle tar vi?

23. - 24. april: Organisasjonskultur og konfliktforebygging

11. - 12. juni: Strategi og politisk lederskap

20. - 21. august: Bærekraftig ledelse


Det tas forbehold om endringer i tema, og det må påregnes noe arbeid mellom samlingene.


Om programmet

Programmet vektlegger refleksjon og deling av erfaringer. Det vil bli lagt stor vekt på egenaktivitet, både individuelt og i grupper. Miljøpartiet De Grønne ønsker å tilby deltakerne et annerledes lederutviklingsprogram, som både sikrer personlig utvikling, ny kunnskap, skaper relasjoner og utvikler et kollegium av ledere, som blir mentorer for andre ledere i organisasjonen.


Målgruppe

Ledere i Miljøpartiet De Grønne med arbeidsgiveransvar, politiske gruppeledere (ledere av større grupper vil bli prioritert), fylkesledere og sentralstyret.

Det vil være begrenset med plasser og alle søknader vil bli vurdert individuelt.


Kriterier som vil bli vektlagt:

  • Lederverv

  • Motivasjon, tid og ambisjoner. Alle deltakere må kunne delta på alle samlinger og forplikte seg til å være mentor for andre ledere

  • Geografisk og demografisk spredning


Kursavgift

Det er en deltakeravgift på 1500 kr per samling, som dekker reise, opphold og måltider under samlingene. Dersom ikke kommune/fylkestingsgruppa eller lokallag/fylkeslag har anledning til å dekke kursavgiften, kan deltakerne søke om å få kurset dekket.


Spørsmål om programmet kan rettes til prosjektleder og organisasjonsrådgiver Jon Frydenborg (jon@mdg.no) eller Almaz Asfaha (almaz.asfaha@mdg.no), eller på telefon 905 064 83.