Valgkamp 2019

Takk for en fantastisk valgkamp!

Kontakt oss

Kandidater

Her finner du navn på alle forhåndskumulerte kandidater ved årets valg.

Valgkampkoordinatorer

Her finner du kontaktinformasjon til valgkampkoordinatorer i alle fylker.


Ring 236 99 411 for å komme i kontakt med valgkampsekretariatet og nasjonal valgkampledelse. Sentralbordet vil kunne svare på spørsmål og sette deg i kontakt med riktig person.

Vi hjelper deg gjerne!

Medieråd for kandidater

Kommunikasjonssjef Nils Mørk (954 95 218)

Spørsmål om politikk fra kandidater

Leder av Stortingssekretariatet Dag Tore Seierstad (907 57 737)

Spørsmål om/kontakt med talspersonene

Sekretær Kristin Viko Gaupset for Une (975 25 453)

Sekretær Isa M. Isene for Arild (952 82 315)

Andre spørsmål fra tillitsvalgte og kandidater

Organisasjonssekretær Madelen Ueland (920 48 645)

Organisasjonssekretær Hans Joar Høiby-Hansen (478 58 873)

Bakkevalgkamp

Ressurser

Valgkampmateriell

  • Profilbilder, bannere og grafikker til Facebook finner du her

  • På denne nettsiden finner du alle designelementene du trenger for å utforme materiell i tråd med vår visuelle identitet (designmanual).

  • En presentasjon av årets valgkampmateriell finner du her. Spørsmål om trykket valgkampmateriell rettes til Andrea i sekretariatet.

  • Se 20 min opptak fra webinar: Slik lager du materiell

Satsing 2019: Velgermøter

De Grønne vinner valget ved å snakke med potensielle velgere. Vi satser i år strategisk på velgermøter gjennom husbesøk i prioriterte valgkretser.

Våre talspersoner og listetopper vil selv være ute blant velgerne, lytte til dem, snakke om våre verdier og oppfordre folk til å stemme. Kampanjerådgiver Astri Sjoner koordinerer arbeidet, ta gjerne kontakt hvis du vil vite mer.

Ressurser og maler ligger her

Politiske ressurser

Hovedfortelling og verdier for valgkampen

Vedtatt av Landsstyret 3.juni 2018.

Hvorfor De Grønne nå?

De Grønne vil skape et samfunn hvor vi har gode liv uten at vi ødelegger for andre. Norge står ved et veiskille, der langsiktig trygghet, frihet og velferd for alle står på spill. Vi er nødt til å ta et oppgjør med målet om å hele tiden produsere mer for å kjøpe og så kaste mer. De Grønne sier nei til den rådende politikkens rovdrift på mennesker og miljø.

De Grønne vil ha et Norge der unge ikke blir syke av prestasjonsjag og kjøpepress. Vi vil ha levende lokalsamfunn der færre er ensomme og vi har mer tid til venner og familie. Ungene skal kunne leke trygt ute og sykle til skolen i frisk luft. Vi skal fortsatt kunne gå tur i gammel skog og fiske i fjorden. Dyra i havet skal ikke kveles av plast. Vi vil skape et Norge som kjemper mot klimaendringer, som bidrar til at færre drives på flukt og sikrer gode liv også for dem som kommer etter oss.

Det skal være enklest og billigst å velge miljøvennlig, uansett hvor du bor. Vi lover å støtte alle folkene med ideer og pågangsmot til å skape nye grønne arbeidsplasser. Vi vil gi byen og bygdene tilbake til menneskene, slik vi gjør i Oslo og andre steder hvor De Grønne er med å bestemme.


Vår visjon for samfunnet

Miljøpartiet De Grønnes mål er et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse. Økonomien skal underordnes sunne økologiske prinsipper og fremme fred og rettferdighet både lokalt og globalt. Livskraftige lokalsamfunn, i hovedsak basert på lokale ressurser er en forutsetning for å nå målet.


Miljøpartiet De Grønnes verdier

Gjennom vår politikk vil MDG verne om verdiene livskvalitet, nyskaping og fellesskap. Vi viser politisk mot og gjennomfører uredd politikken vi har gått til valg på - ved å være ærlige og tydelige vil vi beholde troverdighet blant våre velgere.


Vårt oppdrag

I 2021 skal MDG være et landsdekkende grønt parti med makt til å lede an i et gjennomgående grønt skifte i Norge.

Diverse ressurser valgkamp 2019