Valgkamp 2017

Evaluering valgkamp 2019

Evalueringsrapporten for valget ble lagt frem for Landsstyret november 2017. Rapporten har flere kilder: ettervalgsundersøkelsen, medlemsundersøkelsen, fylkeslagenes evalueringsrapporter og rapporter fra valgkampsekretariatet. På slutten av rapporten er partiledelsens oppsummering og anbefalinger.

Hvorfor stemte ikke flere grønt i 2017?

Sentio har på oppdrag fra MDG gjennomført en undersøkelse blant velgere som vurderte å stemme grønt men som til slutt stemte på et annet parti. Hvorfor stemte de ikke på De Grønne?

Oppsummering av funnene i undersøkelsen

  • Oljeultimatumet gjorde oss ikke irrelevante. Arbeiderpartiets mangel på imøtekommelse ser ikke ut til å ha avskrekket våre velgere.

  • Det er ikke hold i at Oslo-politikken har vært skadelig for oss. For våre velgere, i alle regioner, er denne politikken stort sett populær. MDG mistet mange velgere til venstresiden i Oslo og de andre byene, hvor vi gjorde det svært godt i 2015. Dette kan tyde på at vi at har et stort uutnyttet potensial i Oslo. Vi burde fått bedre fram den positive fortellingen om hva vi får til i hovedstaden, med god formidling til alle nivåer i partiet. Dette ville trolig også ha hjulpet MDG i distriktene, som kunne forsvart politikken vår i Oslo med større selvtillit fremfor å komme på defensiven.

  • Når det kom til det å sikre regjeringsskifte var vi et for utrygt valg for de velgerne vi hadde som mål å nå denne gangen - nemlig flytvelgerne som forlot det synkende Arbeiderparti-skipet. Vi var klokkeklare på at et samarbeid med Frp var uaktuelt. Det er vi fortsatt. Men vi burde vært bedre forberedt på en valgkampinnspurt hvor Ap fortsatte å ligge så dårlig an, og statsministerduellen derfor var så skarp. En bør ha grundig diskusjon i partiet om hva vi skal si om regjeringsalternativ i forkant av valgkampen i 2021, gitt ulike scenarioer i løpet av valgkampen.

  • Velgerne har ikke oppfattet De Grønnes plan for å erstatte arbeidsplasser og inntekter fra oljenæringa. Vi må både kunne forklare bedre hvordan en utfasing kan skje, og ikke minst få fram de positive mulighetene i det grønne skiftet og arbeidsplassene Norge kan skape. Mye tyder på at vi ikke lyktes tilstrekkelig med dette i årets valgkamp, og vi kom for sent i gang med å avklare hva 15 års utfasing og politikken vår for å skape nye arbeidsplasser går ut på. Her peker både medlemsundersøkelsen, ettervalgsundersøkelsen og tilbakemeldingene fra fylkeslagene i samme retning.

Her kan du lese mer

Du finner hele ettervalgsundersøkelsen fra Sentio her, sammen med rapporten som oppsummerer funnene i undersøkelsen. Rapporten er skrevet av analysesjefen fra årets valgkamp, Anders Skyrud Danielsen. Vi har også lagt ved partiledelsens vurderinger og den samlede evalueringsrapporten.

Oppsummering av spørsmål og svar i undersøkelsen

Regjeringsskifte

"Stemte ikke MDG fordi det var for utrygt som en vei til å sikre regjeringsskifte".

- 40% var enige i påstanden, 36% uenige

Sosial profil

"Stemte ikke MDG fordi partiet hadde for dårlig sosial profil".

- 26% var enige i påstanden, 40% uenige

Ultimatum

"Stemte ikke MDG fordi ultimatumet til partiet om å stanse oljeleting gjorde MDG irrelevante".

- 26% var enige i påstanden, 56% uenige

Inntrykk av Oslo

"Stemte ikke MDG fordi jeg har et negativt inntrykk av MDGs politikk i Oslo".

- 19% var enige i påstanden, 55% uenige

Erstatte oljenæringa

Stemte ikke MDG fordi partiet ikke hadde noen klar plan for å erstatte arbeidsplassene og inntektene fra oljenæringa.

- 41% var enige i påstanden, 28% uenige

Kontakt oss

Her finner du kontaktinformasjon til valgkampkoordinatorer i alle fylker.

Ring 236 99 411 for å komme i kontakt med valgkampsekretariatet og nasjonal valgkampledelse. Sentralbordet vil kunne svare på spørsmål og sette deg i kontakt med riktig person.

Hovedbudskap

Hvorfor De Grønne? I dag ødelegger vi livsgrunnlaget, forskjellene øker, stadig flere er på flukt og fryktpolitikken sprer seg. Norge og verden har ikke tid til regjeringen som ikke tør ta ansvar, som spiller på frykt og egoisme. Skillet går ikke lenger mellom rødt og blått, men mellom grønt og grått. De Grønne vil gripe mulighetene. Vi vil ta vare på fremtiden.


Hovedbudskapet for årets valgkamp (over) er fortellingen om hvilke verdier som står på spill og hvorfor velgerne skal stemme på oss. Lurer du på hvordan du konkret kan bruke dette når du skriver et leserinnlegg eller skal overbevise på stand?

Eksempler på hvordan man presenterer hovedbudskapet vårt til velgerne.

Politiske ressurser

Aktivisme og organisering

Husk å stemme!

De Grønne driver valgkamp helt til siste slutt. På valgdagen må vi minne folk på å stemme!

Vi er positive og kommer ikke med angrep på politiske motstandere. Vær tilgjengelige for spørsmål fra velgere.

Eksempel fra Oslo: Lapp som printes dobbeltsidig på litt tykkere papir med tekstur. Planen er å dele ut på søndag/mandag (fil i PDF / Ai-fil)

Nasjonal kampanjeplan for valgkampen 2017

Følg lenken for å se hvilke valgkampaktiviteter som foregår nasjonalt.

OBS! Begrenset tilgang, åpen for alle logget inn på mdg-adresse. Send e-post til nasjonal valgkampkoordinator dersom du mangler tilgang.

Satsing 2017: Velgermøter dør-til-dør

De Grønne vinner valget ved å snakke med velgerne. Vi satser i år strategisk på velgermøter gjennom dør-til-dør aksjoner.

Våre talspersoner og listetopper vil selv være ute blant velgerne, snakke om våre verdier og oppfordre folk til å stemme. Seth Piper (seth.piper@mdg.no) leder arbeidet, ta gjerne kontakt hvis du vil vite mer.

Vil du vite mer om hvordan Dør-til-dør satsningen kommer til å være, sjekk denne presentasjonen og manuset som kan brukes av frivillige:

Andre ressurser

  • Idébank for aktiviteter som kan gjøres i lokal- og fylkeslag under valgkampen.

  • Ta i bruk Grønn Ungdoms Geriljamanual for alternativ aktivisme!

  • Hvordan unngår vi teite faktafeil og flaue blemmer i valgkampen? Bruk denne metoden: Jeg - Kollega - Frp!

  • Valgkamphåndbok 2017 gir tips og råd til deg som skal planlegge valgkamp for De Grønne

Kommunikasjon og visuell identitet

Satsing 2017: Digitale velgermøter

De Grønne vinner valget ved å snakke med velgerne. Vi satser i år strategisk på digital kommunikasjon med velgerne.


Valgkampmateriell

Her er en oversikt over hva nasjonalt kommer til å tilby av valgkampmateriell i år og relevante priser og frister. Nasjonal flyer sendes ut til fylkene i løpet av uke 31. Her kan du se en tegning av sammenleggbar sykkelvogn.

Spørsmål om materiell rettes til medlemssekretær Hans Joar Høiby Hansen.

Fundraising

Bli valgkampvenn

Vi mottar minst støtte av alle stortingspartiene. Derfor lanserer vi nå en kampanje for å verve flest mulig grønne Valgkampvenner!

Det sitter tusenvis av engasjerte medlemmer rundt om i hele landet. Nå trenger vi hjelp til å verve dem som Valgkampvenner. ⅔ av alle midler som samles inn via denne kampanjen vil gå direkte tilbake til fylkes- og lokallag, og det er også lokalt at de enkelte vil bidra som frivillige.

Derfor håper vi at lokallagene vil sende ut en variasjon av denne teksten til medlemmer og støttespillere.

Spørsmål om kampanjen kan rettes til Økonomiansvarlig Lena Østerhus i sekretariatet.

Planer og vedtak

Valgkampstrategi 2017, vedtatt av Landsstyret. I henhold til strategien er satsingsfylkene i valgkampen Akershus, Hordaland, Oslo, Rogaland og Sør-Trøndelag.