Valgkamp 2021

HVORFOR DE GRØNNE NÅ?

Vedtatt av Landsstyret 6.juni 2020.

Klima- og naturkrisen er den største urettferdigheten i vår tid.

Når vi ødelegger for miljøet, da ødelegger vi for oss selv.

Nesten alle politikerne sier at de er opptatt av miljøet. Likevel fortsetter de å bygge nye motorveier, lete etter olje, forsøple havet og ødelegge naturen.

Vi handler der regjeringen svikter. Våre politikere kjemper allerede for grønnere byer og bygder over hele landet. Vi gjør samfunnet bedre å bo i, gate for gate, nabolag for nabolag.

Det må bli lett å leve miljøvennlig. Vi kan skape en fremtid med trygge jobber, der vi tar vare på naturen og barna.

Sammen kan vi endre norsk politikk. Stem grønt. For mennesker og miljø.

Sånn vinner vi valget

Du må være logget inn på en adresse som slutter med @mdg.no for å få tilgang til disse ressursene:

Mer om målgrupper:


Programprosess

Høringsrunde 1.utkast

Du finner 1.utkast til nytt partiprogram på program.mdg.no.

Formelle høringssvar må sendes til programkomiteen via dette skjemaet, før 14. september. Høringssvar må sendes inn på vegne av enten et lokal- eller fylkeslag, et av partiets formelle organer, sideorganisasjoner eller minst fem medlemmer. Eksterne organisasjoner kan også sende inn innspill via høringsskjemaet. Enkeltpersoner kan ikke sende formelle høringssvar, men gi innspill her.

Endringsforslag

Programkomiteen presenterer sitt endelige programforslag før 30.november 2020. I desember 2020 anbefaler vi alle lokallag å arrangere Ekstraordinært årsmøte med pepperkaker og programdebatt (mal). Innkalling må sendes ut til medlemmene 2 uker før møtet. Endringsforslag som lokallaget stiller seg bak sendes inn til fylkesårsmøtet.

Fylkeslagene kan vedta å fremme endringsforslag til programmet. Fylkesårsmøtene avholdes i januar 2021.

Alle endringsforslag fra lokal- og fylkeslag må sendes inn før 29.januar 2021.

Vedtak

Partiprogrammet for Stortingsperioden 2021-2025 vedtas endelig på Landsmøtet 26.-28.mars 2021.

Bakkevalgkamp

 • Velgermøter på 1-2-3: La oss drive valgkamp på måter vi vet fungerer! Dette er håndboka du trenger.

 • Hurtigundersøkelser og andre ressurser til husbesøk finner du her

 • Ressurser til aksjoner finner du her

 • Aksjonsappen: Husbesøk, utdeling av materiell i postkasser og aksjoner rapporteres inn via app.mdg.no. Der finner du også dine kretser i prioritert rekkefølge.

 • Nasjonal kampanjeplan: Viktige datoer og planer.

 • Valgkampkurs: Se vår videoskolering om hvordan vi driver grønn valgkamp!

 • Webinarer: Se opptak og meld deg på når nye legges ut

Valgkampmateriell

Politiske ressurser

 • Relevante vedtak fra Landsmøtet 2021 (kommer)

 • Nasjonale og regionale kommunikasjonsplaner (kommer, begrenset tilgang)

 • Ressursbank for kandidater (kommer, begrenset tilgang)

 • Partiprogrammet ligger ute på mdg.no!

 • Du finner Stortingspolitisk regnskap under fanen Politikk

 • Politiske temawebinarer med våre sakstalspersoner finner du på YouTube-kanalen vår

Kontakt oss


Spørsmål om nominasjonsprosess

Organisasjonssjef Ragnhild Sjyvollen (922 89 403) svarer på spørsmål fra nominasjonskomiteer og fylkeslag.

Kandidater

Her vil vi legge ut kontaktinformasjon til våre toppkandidater og oversikt over hvem som står på Stortingslista i de ulike valgdistriktene.

Regional valgkampledelse

Her vil du finne kontaktinformasjon til de som koordinerer og leder valgkampen i alle fylker.


Ring 236 99 411 for å komme i kontakt med valgkampsekretariatet og nasjonal valgkampledelse. Sentralbordet vil kunne svare på spørsmål og sette deg i kontakt med riktig person.

Medieråd for kandidater

Kommunikasjonssjef Nils Mørk (954 95 218)

Spørsmål om politikk fra kandidater

Leder av Stortingssekretariatet Dag Tore Seierstad (907 57 737)

Spørsmål om/kontakt med partiledelsen

Gruppesekretær Kristin Gjørv for partileder Une (980 44 758)

Kontaktinformasjon for nestlederne Arild Hermstad og Kriss Rokkan Iversen vil også legges ut her.

SAMLEDE RESSURSER

MDG GRAFIKKBASE