Design og estetikk

Visuell identitet

Miljøpartiet De Grønnes visuelle identitet skal bidra til å gjøre partiet synlig, tydelig og levende. Gjennom språk og visuell strategi skal MDG begeistre og vekke nysgjerrighet.

Profilen er pusset opp før 2021-valgkampen, med justerte farger for digitale flater.

All informasjon og regler om ting som fonter, farger, logoer mm. er lett tilgjengelig på profil.mdg.no. Der finnes også maler for innhold til sosiale medier.

Logoer

NB! Disse logoene er ikke oppdatert med 2021-grønnfarge for digitale flater, og skal fom. april 2021 ikke brukes som profilbilde eller på materiale publisert i sosiale medier. Se profil.mdg.no for mer info.

Maler

Grafikk-database

Grafikk, bilder og video som er produsert er arkivert her. Mye av dette vil være utdatert både på innhold og form, så vis stor omhu ved evt. gjenbruk.