Partiprogram og dybdeinformasjon

Arbeidsprogram 2017-2021

Arbeidsprogram 2017-2021.pdf

Alternativt statsbudsjett 2016 - 2019

Politisk regnskap

Stortingspolitiske regnskap

Politisk-regnskap_2017.pdf

Lokalpolitiske regnskap

Oppdatering Lokalpolitisk Regnskap MDG pr 2018.pdf

Alternativ nasjonal transportplan

Alternativ Nasjonal transportplan 2017.pdf