Politikk

Her på poltikk-sidene finner du politisk innhold og ressurser:


Politikk-database – I politikk-databasen finner du en tematisk oversikt over hva MDG mener, hvilke tiltak vi foreslår og hvilke motargumenter vi gjerne møtes med. Nyttig dersom du skal forberede deg til å stå på stand eller representere MDG i en debatt.


Lokal politikk og program – Under lokal politikk og program finner du


Partiprogram og dybdeinformasjon – Her finner du blant annet arbeidsprogrammet, alternative statsbudsjett, alternativ nasjonal transportplan og politisk regnskap.


Politikkområder – Dette punktet lenker til politikkområdene som ligger ute på mdg.no.