Sentralstyret

Her finner du ressurser for, og informasjon om Sentralstyret. Lenger ned på siden finner du oversikt over alle sentralstyremedlemmene med kontaktinformasjon.

Møtereferat 2019 - 2020

Protokollarkiv

Kontakt og medlemmer

Une Aina Bastholm

Nasjonal talsperson og Stortingsrepresentant

E-post: une.aina.bastholm@mdg.no

Arild Hermstad

Nasjonal talsperson

E-post: arild.hermstad@mdg.no

Torkil Vederhus

Partisekretær

Telefon: 415 89 316

E-post: torkil.vederhus@mdg.no

Teodor Bruu / Hulda Holtvedt

Talspersoner, Grønn Ungdom

Telefon: 948 23 850 / 95417677

E-post: teodor.bruu@mdg.no / hulda.holtvedt@mdg.no

Guri Barka Martins

Vara til sentralstyret for Grønn Ungdom

Telefon: 468 88 137

E-post: guri.martins@mdg.no

Birte Simonsen

Internasjonal kontakt

Telefon: 918 54 474

E-post: birte.simonsen@mdg.no

Kristian Normand

Vara til internasjonal kontakt

Telefon: 922 24 549

E-post: kristian.normand@mdg.no

Ulf Lund Halvorsen

Sentralstyremedlem, skoleringsansvarlig

Telefon: 911 26 774

E-post: ulf.lund.halvorsen@mdg.no

Lan Marie Nguyen Berg

Sentralstyremedlem

E-post: lan@mdg.no

Daria Maria Johnsen

Sentralstyremedlem

Telefon: 922 26 095

E-post: daria@mdg.no

Thor Haakon Bakke

Sentralstyremedlem

Telefon: 957 71 349

E-post: thor.haakon.bakke@mdg.no

Karina Reigstad

Sentralstyremedlem

Telefon: 901 26 482

E-post: karina.reigstad@mdg.no

Toine C. Sannes

Sentralstyremedlem

Telefon: 988 81 086

E-post: toine.sannes@mdg.no

Hanne Lisa Matt

1.vara til sentralstyret

Telefon: 450 19 787

E-post: hanne.lisa.matt@mdg.no


Tore Dyrendahl

2.vara til sentralstyret

E-post: tore.dyrendahl@mdg.no

Farid Shariati

3.vara til sentralstyret, GK-kontakt

Telefon: 472 32 872

E-post: farid.shariati@mdg.no

Halvard Klevmark

4.vara til sentralstyret

Telefon: 984 35 893

E-post: halvard.klevmark@mdg.no


Truls Gulowsen

5.vara til sentralstyret

E-post: truls.gulowsen@mdg.no