Sentralstyret

Her finner du ressurser for, og informasjon om Sentralstyret. Lenger ned på siden finner du oversikt over alle sentralstyremedlemmene med kontaktinformasjon.

Møteplan

Møteplan 2020/2021

Møtereferat 2021 - 2022

Protokollarkiv

Kontakt og medlemmer

Une Aina Bastholm

Partileder og Stortingsrepresentant

E-post: une.aina.bastholm@mdg.no

Arild Hermstad

Nestleder

E-post: arild.hermstad@mdg.no

Kriss Rokkan Iversen

Nestleder

E-post: kriss.rokkan.iversen@mdg.no

Torkil Vederhus

Partisekretær

Telefon: 415 89 316

E-post: torkil.vederhus@mdg.no

Teodor Bruu

Talsperson, Grønn Ungdom

Telefon: 948 23 850

E-post: teodor.bruu@mdg.no

Hulda Holtvedt

Talsperson, Grønn Ungdom

Telefon: 95417677

E-post: hulda.holtvedt@mdg.no

Miriam Langmoen

Vara til sentralstyret for Grønn Ungdom

Telefon: 93291554

E-post: miriam.staffansdotter.langmoen@mdg.no

Kristin Knutsen

Internasjonal kontakt

Telefon: 481 04 206

E-post: kristin.knutsen@mdg.no

Ingrid Liland

Vara til internasjonal kontakt

Telefon: 932 36 554

E-post: ingrid.liland@mdg.no

Thor Haakon Bakke

Sentralstyremedlem

Telefon: 957 71 349

E-post: thor.haakon.bakke@mdg.no

Hanne Lisa Matt

Sentralstyremedlem

Telefon: 450 19 787

E-post: hanne.lisa.matt@mdg.no

Tore Dyrendahl

Sentralstyremedlem

Telefon: 970 09 886

E-post: tore.dyrendahl@mdg.no

Farid Shariati

Sentralstyremedlem

Telefon: 472 32 872

E-post: farid.shariati@mdg.no

Lan Marie Nguyen Berg

Sentralstyremedlem

E-post: lan@mdg.no

Margit Fausko

1.vara til sentralstyret

Telefon: 908 27 754

E-post: margit@mdg.no

Tommy Reinås

2.vara til sentralstyret

Telefon: 480 29 505

E-post: tomre@trondelagfylke.no

Johannes Wahl Gran

3. vara til Sentralstyret

Telefon: 984 02 344

E-post: johannes.wahl.gran@mdg.no

Harald Moskvil

4.vara til sentralstyret

Telefon: 909 45 800

E-post: harald@mdg.no

Ulrikke Torgersen

5. vara til Sentralstyret

Telefon: 479 11 390

E-post: ulrikke.torgersen@mdg.no