Programkomiteen

Partiprogrammet er det offisielle styringsdokumentet for MDG og individuelle kandidater som stiller til valg for MDG. Partiprogrammet skal inneholde en liste over handlinger MDG ønsker å gjennomføre i programperioden. Partiprogrammet skal informere velgerne om hva partiet står for. I tillegg skal det styre partiets representanter i den daglige utøvelsen av politikk. Partiprogram for gjeldende Stortingsperiode finner du på mdg.no.

Programkomiteen jobber med å skrive utkast til nytt partiprogram for perioden 2021-2025 som skal vedtas av landsmøtet i 2021. Komiteen er valgt av landsmøtet, og har ansvar for at programprosessen blir grundig, åpen og inkluderende. Programutkastet kan du lese her. Endringsforslag skal sendes via dette skjemaet.

Henvendelser til programkomiteen sendes til program@mdg.no.

Fremdriftsplan for programprosessen

Framdriftsplan for programprosessen (offentlig)

Kontakt og medlemmer

Navn og kontaktinfo – programkomiteen (offentlig)