Programkomiteen

Partiprogrammet er det offisielle styringsdokumentet for MDG og individuelle kandidater som stiller til valg for MDG. Partiprogrammet skal inneholde en liste over handlinger MDG ønsker å gjennomføre i programperioden. Partiprogrammet skal informere velgerne om hva partiet står for. I tillegg skal det styre partiets representanter i den daglige utøvelsen av politikk. Partiprogram for gjeldende Stortingsperiode finner du på mdg.no.

Programkomiteen jobber med å skrive utkast til nytt partiprogram for perioden 2021-2025 som skal vedtas av landsmøtet i 2021. Komiteen er valgt av landsmøtet, og har ansvar for at programprosessen blir grundig, åpen og inkluderende. Innspill til komiteen kan sendes til program@mdg.no, eller rettes til den av komiteens medlemmer som har ansvar for det aktuelle politikkområdet.

Henvendelser til programkomiteen sendes til program@mdg.no.

Fremdriftsplan for programprosessen

Framdriftsplan for programprosessen (offentlig)

Kontakt og medlemmer

Navn og kontaktinfo – programkomiteen (offentlig)