Politiske utvalg

Sideoversikt

Mandat, sammensetning og arbeidsbeskrivelser

På landsstyremøtet til MDG 3-5 desember 2021 ble det nedsatt 6 politiske utvalg. På sentralstyremøte 16. desember ble personene i utvalgene valgt. På denne nettsiden finner du mer informasjon om utvalgene og hvordan du kan komme i kontakt med utvalgenes medlemmer.


Mandat, sammensetning og arbeidsbeskrivelser

Utvalgenes mandat er å:

 • Drive politikkutvikling gjennom å produsere politiske plattformer og resolusjoner på eget initiativ, samt etter ønske fra stortingsgruppa eller andre formelle organer i partiet.

 • Bidra til skape nye nettverk og samarbeid med sivilsamfunnet, og utvikle organisasjonen gjennom å lage arenaer for medlemmer med interesse for utvalgenes saksområder og knytte disse medlemmene sammen.

 • Skape debatt om grønn politikk på feltet, internt og eksternt.

Dette mandatet gjelder også for Internasjonalt Utvalg, i tillegg til deres eksisterende oppgaver.


De politiske utvalgenes arbeid har en varighet på to år, og kan forlenges. Utvalgenes arbeid skal evalueres av landsstyret etter ett års virketid.


Det skal i størst mulig grad være samsvar mellom hvilke politiske utvalg vi har og sakstalspersoner, og disse prosessene må ses i sammenheng. Relevante sakstalspersoner og stortingsrepresentanter inngår i utvalgene. I utvalgene bør det være vara- eller observatørplasser til deltakere som har mindre erfaring med politikkutvikling. Dette kan være en viktig læringsarena.


Utvalgene kan produsere politiske plattformer til landsmøtet Følgende fremdrift for utarbeiding av plattformene legges til grunn for 2022:

 • LS-1, 18.-20. februar: Utvalgene fasiliterer diskusjon om innhold i plattformene

 • 1. mars: Frist for utvalgene å levere forslag til plattformer

 • LS-2, 02-04. april: LS innstiller på plattformene til LM


Følgende kriterier til plattformene skal legges til grunn i arbeidet med dem:

 • Plattformene dekker et behov for å avklare eller utdype MDGs politikk på et konkret område.

 • Plattformen oppfyller følgende formkrav:

  • Politikken er fremmet i form av kulepunkter med forståelig politikk. Det er kulepunktene som realitetsbehandles på landsmøtet.

  • Plattformene inkluderer et saksfremlegg med nødvendig bakgrunn, diskusjon og vurdering. De skal også inkludere økonomiske beregninger.


Kontakt og medlemmer - Utvalg for næringspolitikk

Harald Moskvil

Leder av utvalg for næringspolitikk

E-post: harald@mdg.no

Rasmus Hansson

Medlem av utvalg for næringspolitikk

E-post: rasmus.hansson@stortinget.no

Marianne Gjerstad

Medlem av utvalg for næringspolitikk

E-post: marianne.gjerstad@gmail.com

Lene Elisabeth Eide

Medlem av utvalg for næringspolitikk

E-post: hei@leneeide.no

Kim Zimmer

Medlem av utvalg for næringspolitikk

E-post: leve.langsomt@gmail.com

Zdena Cervenka

Medlem av utvalg for næringspolitikk

E-post: zdenacervenka1@gmail.com

Arne-Wilhelm Theodorsen

Medlem av utvalg for næringspolitikk

E-post: arnewilhelm@online.no

Kontakt og medlemmer - Utvalg for helsepolitikk

Birgitte Sterud

Leder av utvalg for helsepolitikk

E-post: birgitte.sterud@mdg.no

Kristoffer Robin Haug

Medlem av utvalg for helsepolitikk

E-post: kristoffer.robin.haug@mdg.no

Eliane Magalie Døderlein

Medlem av utvalg for helsepolitikk

E-post: elianekounkou@gmail.com

Ulrikke Torgersen

Medlem av utvalg for helsepolitikk

E-post: ulrikke.torgersen@mdg.no

Marius Dalin

Medlem av utvalg for helsepolitikk

E-post: marius.dalin@mdg.no

Anders Skyrud Danielsen

Medlem av utvalg for helsepolitikk

E-post: anders.skyrud.danielsen@gmail.com

Aurora Kobernus

Medlem av utvalg for helsepolitikk

E-post: aurorakobernus@gmail.com

Reidar Arnmann Nilsen

Medlem av utvalg for helsepolitikk

E-post: darmann@online.no

Kontakt og medlemmer - Utvalg for natur og samfunnsutvikling

Rune Askeland

Leder av utvalg for natur og samfunnsutvikling

E-post: runeaskeland@gmail.com

Geir Gaarder

Medlem av utvalg for natur og samfunnsutvikling

E-post: gaarder@mfu.no

Margit Fausko

Medlem av utvalg for natur og samfunnsutvikling

E-post: margit@mdg.no

Kristine Lund Bjørnås

Medlem av utvalg for natur og samfunnsutvikling

E-post: kristine.lubjo@gmail.com

Emil Perron

Medlem av utvalg for natur og samfunnsutvikling

E-post: emil.perron@gmail.com


Benedikte Nes

Medlem av utvalg for natur og samfunnsutvikling

E-post: benedikte.nes@mdg.no

Tommy Reinås

Medlem av utvalg for natur og samfunnsutvikling

E-post: tommy.reinaas@gmail.com

Kontakt og medlemmer - Utvalg for skolepolitikk

Elisabeth Lindland

Leder av utvalg for skolepolitikk

E-post: 4515melind@gmail.com

Signe Sølberg

Medlem av utvalg for skolepolitikk

E-post: signebakkesolberg@gmail.com

Marte Nilsen

Medlem av utvalg for skolepolitikk

E-post: martenilsen91@gmail.com

Kyrre Johansen

Medlem av utvalg for skolepolitikk

E-post: kyrre.r.johansson@gmail.com

Anne Nielsen

Medlem av utvalg for skolepolitikk

E-post: anne@foreldrepraxis.noTobias Oftedal Stokkeland

Medlem av utvalg for skolepolitikk

E-post: tobias@gronnungdom.no

Torgeir Skjælaaen

Medlem av utvalg for skolepolitikk

E-post: torgeir.skjaelaaen@gmail.com

Kontakt og medlemmer - Utvalg for et bærekraftig og rettferdig forbruk

Arild Hermstad

Leder av utvalg for et bærekraftig og rettferdig forbruk

E-post: arild@mdg.no

Cecilie Ness

Medlem av utvalg for et bærekraftig og rettferdig forbruk

E-post: ceciliem.ness@gmail.com

Bjørn Sandvik

Medlem av utvalg for et bærekraftig og rettferdig forbruk

E-post: bjorn.sandvik@uib.no

Nasrin Naimy

Medlem av utvalg for et bærekraftig og rettferdig forbruk

E-post: nasrinnaimy@gmail.com

Lars Martin Mediaas

Medlem av utvalg for et bærekraftig og rettferdig forbruk

E-post: lars.martin.mediaas@gmail.com


Laila Madsø

Medlem av utvalg for et bærekraftig og rettferdig forbruk

E-post: lmadsoe@gmail.com

Kenneth Lydersen

Medlem av utvalg for et bærekraftig og rettferdig forbruk

E-post: kmlyders@gmail.com

Kontakt og medlemmer - Utvalg for havpolitikk

Kriss Rokkan Iversen

Leder av utvalg for havpolitikk

E-post: kriss@gmail.com

Susanne Waage

Medlem av utvalg for havpolitikk

E-post: waagesusanne@gmail.com

Herman Søndenaa

Medlem av utvalg for havpolitikk

E-post: herman.sondenaa@gmail.com


Per-Erik Schulze

Medlem av utvalg for havpolitikk

E-post: per.e.schulze@kragerø.kommune.no

Andreas Ormevik

Medlem av utvalg for havpolitikk

E-post: abormevik@gmail.com

Hilde Lisbeth Strand

Medlem av utvalg for havpolitikk

E-post: strand.hilde@icloud.com

Geir Jakobsen

Medlem av utvalg for havpolitikk

E-post: gjakob2@online.no