Langtidsstrategiutvalget

Sideoversikt

Mandat og prosess for langtidsstrategiutvalget

På Landsstyremøtet til MDG 3-5 desember 2021 ble det nedsatt et langtidsstrategiutvalg. På Sentralstyremøte 16. desember ble personene i utvalget valgt. På denne nettsiden finner du mer informasjon om utvalget og prosessen for partiets nye langtidsstrategi.


Mandat for langtidsstrategi-utvalget:

- Lage forslag til langtidsstrategi 2022-2030

- Gjennomføre høring i hele organisasjonen

- Langtidsstrategien skal revideres jevnlig, første gang i 2024


Krav til langtidsstrategien:

Utvalget skal levere sin innstilling til langtidsstrategi, overfor Landsstyremøte som finner sted 2. - 4. april 2022

Det er landsstyret som innstiller endelig til landsmøtet. Landsmøtet (som finner sted 6.-8. mai) gjør det endelige vedtaket av langtidsstrategien.


Landsstyret legger til grunn følgende krav til hva langtidsstrategien skal inneholde:

- Gi partiet en felles visjon og ambisjon for partiet fram mot 2030

- Sette mål for partiets politiske og organisatoriske utvikling fram mot 2030

- Avklare viktige veivalg for hvordan MDG skal nå disse målene

- Konkrete punkter om hvordan MDG som organisasjon skal bli mer mangfoldig og inkluderende.
Kontakt og medlemmer - Utvalg for næringspolitikk

Une Aina Bastholm

Leder av utvalg for langtidsstrategi

E-post: une-aina.bastholm@stortinget.no

Ingrid Liland

Medlem av utvalg for langtidsstrategi

E-post: ingrilil@gmail.com

Kim Andre Nielsen

Medlem av utvalg for langtidsstrategi

E-post: kimnie0504@gmail.com

Tobias Oftedal Stokkeland

Medlem av utvalg for langtidsstrategi

E-post: tobias@gronnungdom.no

Øyvind Strømmen

Medlem av utvalg for langtidsstrategi

E-post: oyvindstrommen@gmail.com

Håkon Møller

Medlem av utvalg for langtidsstrategi

E-post: hakonmoller@gmail.com

Sigrid Heiberg

Medlem av utvalg for langtidsstrategi

E-post: sigrid.heiberg@gmail.com

Mona Høgli

Medlem av utvalg for langtidsstrategi

E-post: Monahogli@gmail.com