Landsstyret

Ressurser for landsstyret

Møteplan

Møteplan 2019/2020

Handlingsplan 2021

Handlingsplan 2021.pdf

Innkalling og sakspapirer til kommende landsstyremøte

Innkalling Landsstyremøte 3-2021/22

Møteregler for landsstyret

Møteregler for Landsstyret i Miljøpartiet de Grønne.pdf

Referater og protokoll fra landsstyret 2021/2022

Arkiv

Hotellavtale

Maler

Kontakt og medlemmer

Partileder

Une Bastholm

E-post: une.aina.bastholm@mdg.no

Nestleder

Arild Hermstad

E-post: arild.hermstad@mdg.no

Nestleder

Kriss Rokkan Iversen

E-post: kriss.rokkan.iversen@mdg.no

Partisekretær

Torkil Vederhus

E-post: torkil.vederhus@mdg.no

Representant for Grønn Ungdom

Hulda Holtvedt

E-post: hulda.holtvedt@gronnungdom.no


Teodor Bruu

E-post: teodor.bruu@mdg.no

Representant for Grønne Studenter

Kim Andre Nielsen

E-post: kimnie0504@gmail.com

Representant for Grønt Kvinnenettverk

Nikki Schei

E-post: nikki.schei@mdg.no

Agder

Jens Aldo Carrizo-Nilsen

E-post: jens.aldo.carrizo.nilsen@mdg.no


Elisabeth Lindland

E-post: 4515melind@gmail.com

Innlandet

Jon Lurås

E-post: jon@mdg.no


Kristine Liodden

E-post: kristine.liodden@mdg.no

Nordland

Thomas Johansen

E-post: thomas.johansen@mdg.no


Malin Abrahamsen

E-post: m.t.abrahamsen@outlook.com

Oslo

Rauand Ismail

E-post: rauand.ismail@mdg.no


Sigrid Heiberg

E-post: sigrid@mdg.no

Rogaland

Thorbjørg I. Kristjansdottir

E-post: isfaold@online.no


Alexander Rügert-Raustein

E-post: alexander@mdg.no

Troms og Finnmark

Frode Elias Lindal

E-post: frodeel@mdg.no


Hilde Strand

E-post: strand.hilde@icloud.com

Trøndelag

Gjertrud Berg

E-post: gjertrud.berg@gmail.com


Ola Lund Renolen

E-post: ola-lund.renolen@trondheim.kommune.no

Vestfold og Telemark

Patrick Gudmundsen

E-post: patrick.gudmundsen@mdg.no


Mariken Kjøhl-Røsand

E-post: mariken@mdg.no


Vestland

Birger Berntsen

E-post: birger.berntsen@mdg.no


Anita Bakken

E-post: anitabakken1@gmail.com

Viken

Lars Kristian Selbekk

E-post: larskrse@gmail.com


Birgitte Sterud

E-post: birgitte@mdg.no

Møre og Romsdal

Ingvild Espelid Wold

E-post: ingvildespelid@gmail.com


Carl Johansen

E-post: carl.johansen@mdg.no

Om landsstyret

Hvem deltar på landsstyremøtene?

Delegater

Hvert fylke får dekket alle kostnader for to delegater med tale- og stemmerett. I tillegg består Landsstyret av talspersonene, partisekretær, sentralstyret og delegater fra Grønne Studenter, Grønt Kvinnenettverk og Grønn Ungdom. Partiet dekker reise, overnatting og mat i forbindelse med møtene.

Faste representanter til landsstyret skal ved behov også kunne få reise og opphold dekket for egne barn for å kunne delta på møter. Dersom vara må tiltre på grunn av frafall fra fast representant eller delegat vil vara også kunne få utgifter for barn dekket. Det vises forøvrig til retningslinjer for reiserefusjon.


Gjest

Gjester fra fylkes- og lokallag kan overvære møtene fra bakerste benk. Gjester har ikke talerett. Gjester må melde seg på innen påmeldingsfristen til organisasjonssekretær. Gjester faktureres 650 kr for administrasjon og matkostnader (med mindre møtet avholdes digitalt). Reise og overnatting må gjesten ordne og dekke selv. På grunn av begrenset kapasitet i sekretariatet kan vi ikke gjøre unntak fra denne ordningen.

Avmelding uten kostnad er mulig fram til to dager før møtet. Ved avmelding senere enn to dager før vil gjesten faktureres full deltakerpris.

Eksempel: dersom møtet starter fredag 1. desember kan avmelding gjøres til og med onsdag 29.november. Gjesten vil faktureres dersom avmelding kommer torsdag 30. november eller senere.