Landsstyret

Ressurser for landsstyret

Møteplan

Møteplan 2019/2020

Handlingsplan

Handlingsplan 2020

Inkalling og sakspapirer

2.innkalling landsstyremøte 04/201920

Møteregler for landsstyret

Møteregler for Landsstyret i Miljøpartiet De Grønne (1).pdf

Referater og protokoll fra landsstyret 2019/2020

Arkiv

Hotellavtale

Maler

Årshjul

Kontakt og medlemmer

Kvinnelig talsperson

Une Bastholm

E-post: une.aina.bastholm@mdg.no

Mannlig talsperson

Arild Hermstad

E-post: arild.hermstad@mdg.no

Partisekretær

Torkil Vederhus

E-post: torkil.vederhus@mdg.no

Representant for Grønt Kvinnenettverk

Ane Reinan

Telefon: 900 55 322

E-post: ane.reinan@mdg.no

Representant for Grønn Ungdom

Hulda Holtvedt

E-post: hulda.holtvedt@gronnungdom.no


Teodor Bruu

E-post: teodor.bruu@mdg.no

Representant for Grønne Studenter

Vemund Jernsletten

Telefon: 406 26 698

E-post: vemund.jernsletten@mdg.no

Representant for Agder

Esben Moy

Telefon: 918 73 580

E-post: esben@mdg.no


Anna Asgard

Telefon: 959 201 81

E-post: anna.asgard@mdg.no

Representant for Hedmark

Jon Lurås

Telefon: 916 06 962

E-post: jon@mdg.no


Suhur Lorch-Falch

Telefon: 40492034

E-post: suhur@mdg.no

Representant for Møre og Romsdal

Carl Johansen

Telefon: 957 25 414

E-post: carl.johansen@mdg.no


Gro Santi Johnsen

Telefon: 482 66 537

E-post: gro.santi.johnsen@mdg.no

Representant for Nordland

Thomas Johansen

Telefon: 410 69 172

E-post: thomas.johansen@mdg.no


Sirianna Stormo Pettersen

Telefon: 993 483 83

Representant for Oppland

Karina Ødegård

Telefon: 926 338 57

E-post: karina.elise.odegard@mdg.no


Johannes Wahl Gran

Telefon: 984 02 344

E-post: johannes.wahl.gran@mdg.no

Representant for Oslo

Einar Wilhelmsen

Telefon: 906 984 46

E-post: einar.wilhelmsen@mdg.no


Sigrid Heiberg

Telefon: 482 59 418

E-post: sigrid@mdg.no

Representant for Rogaland

Rita Veland

Telefon: 907 26 303

E-post: rita.veland@mdg.no


Jone Erland

Telefon: 928 25 953

E-post: jone.erland@mdg.no

Representant for Troms og Finnmark

Frode Elias Lindal

Telefon: 905 32 955

E-post: frodeel@mdg.no


Barbara Vögele

Telefon: 936 19 058

E-post: barbara@mdg.no

Representant for Trøndelag

Ask Ibsen Lindal

Telefon: 984 485 26

E-post: ask@mdg.no


Marita Nergård Gustad

Telefon: 481 38 791

E-post: marita@mdg.no

Representant for Vestfold og Telemark

Patrick Gudmundsen

E-post: patrick.gudmundsen@mdg.no


Kjersti Myro

Telefon: 909 45 800

E-post: kjersti.myro@mdg.no


Representant for Vestland

Natalia Golis

Telefon: 400 07 133

E-post: natalia@mdg.no


Øyvind Strømmen

Telefon: 410 08 595

E-post: oyvind.strommen@mdg.no

Representant for Viken

Øyvind Solum

Telefon: 909 95 595

E-post: oyvind.solum@mdg.no


Birgitte Sterud

Telefon: 905 39 849

E-post: birgitte@mdg.no

Om landsstyret

Hvem deltar på landsstyremøtene?

Delegater

Hvert fylke får dekket alle kostnader for to delegater med tale- og stemmerett. I tillegg består Landsstyret av talspersonene, partisekretær, sentralstyret og delegater fra Grønne Studenter, Grønt Kvinnenettverk og Grønn Ungdom. Partiet dekker reise, overnatting og mat i forbindelse med møtene.

Faste representanter til landsstyret skal ved behov også kunne få reise og opphold dekket for egne barn for å kunne delta på møter. Dersom vara må tiltre på grunn av frafall fra fast representant eller delegat vil vara også kunne få utgifter for barn dekket. Det vises forøvrig til retningslinjer for reiserefusjon.


Gjest

Gjester fra fylkes- og lokallag kan overvære møtene fra bakerste benk, gjester har ikke talerett. Gjester må melde seg på innen påmeldingsfristen til organisasjonssekretær. Gjester faktureres 650 kr for administrasjon og matkostnader. Reise og overnatting må gjesten ordne og dekke selv. På grunn av begrenset kapasitet i sekretariatet kan vi ikke gjøre unntak fra denne ordningen.

Avmelding uten kostnad er mulig fram til to dager før møtet. Ved avmelding senere enn to dager før vil gjesten faktureres full deltakerpris.

Eksempel: dersom møtet starter fredag 1.desember kan avmelding gjøres til og med onsdag 29.november. Gjesten vil faktureres dersom avmelding kommer torsdag 30.november eller senere.