Landsstyret

Ressurser for landsstyret

Møteplan

Møteplan 2019/2020

Handlingsplan 2021

Handlingsplan 2021.pdf

Innkalling og sakspapirer

Innkalling LS-4/20221 på i.mdg.no

Møteregler for landsstyret

Møteregler for Landsstyret i Miljøpartiet De Grønne (1).pdf

Referater og protokoll fra landsstyret 2020/2021

Arkiv

Hotellavtale

Maler

Årshjul

Kontakt og medlemmer

Partileder

Une Bastholm

E-post: une.aina.bastholm@mdg.no

Nestleder

Arild Hermstad

E-post: arild.hermstad@mdg.no

Nestleder

Kriss Rokkan Iversen

E-post: kriss.rokkan.iversen@mdg.no

Partisekretær

Torkil Vederhus

E-post: torkil.vederhus@mdg.no

Representant for Grønn Ungdom

Hulda Holtvedt

E-post: hulda.holtvedt@gronnungdom.no


Teodor Bruu

E-post: teodor.bruu@mdg.no

Representant for Grønne Studenter

Vemund Jernsletten

Telefon: 406 26 698

E-post: vemund.jernsletten@mdg.no

Representant for Grønt Kvinnenettverk

Ane Reinan

Telefon: 900 55 322

E-post: ane.reinan@mdg.no

Agder

Jens Aldo Carrizo-Nilsen

Telefon: 94 24 26 26

E-post: jens.aldo.carrizo.nilsen@mdg.no


Anna Asgard

Telefon: 959 201 81

E-post: anna.asgard@mdg.no

Innlandet

Jon Lurås

Telefon: 916 06 962

E-post: jon@mdg.no


Tone Fjeldstad

Telefon: 99775897

E-post: tone.fjeldstad.holden@mdg.no

Nordland

Thomas Johansen

Telefon: 410 69 172

E-post: thomas.johansen@mdg.no


Paro Lyngmo

Telefon: 97174367

E-post: paro.lyngmo@mdg.no

Oslo

Rauand Ismail

Telefon: 45131173

E-post: rauand.ismail@mdg.no


Sigrid Heiberg

Telefon: 482 59 418

E-post: sigrid@mdg.no

Rogaland

Amalie Kivijärvi

Telefon: 47656050

E-post: amalie.kivijarvi@mdg.no


Alexander Rügert-Raustein

Telefon: 48043535

E-post: alexander@mdg.no

Troms og Finnmark

Frode Elias Lindal

Telefon: 905 32 955

E-post: frodeel@mdg.no


Barbara Vögele

Telefon: 936 19 058

E-post: barbara@mdg.no

Trøndelag

Tommy Reinås

Telefon: 48029505

E-post: tommy.reinaas@mdg.no


Marita Nergård Gustad

Telefon: 481 38 791

E-post: marita@mdg.no

Vestfold og Telemark

Patrick Gudmundsen

E-post: patrick.gudmundsen@mdg.no


Kjersti Myro

Telefon: 909 45 800

E-post: kjersti.myro@mdg.no


Vestland

Birger Berntsen

Telefon: 91135513

E-post: birger.berntsen@mdg.no


Maria Thomassen

Telefon: 90273483

E-post: maria.thomassen@mdg.no

Viken

Vegard Thorsen

Telefon: 93264371

E-post: vegard.thorsen@mdg.no


Birgitte Sterud

Telefon: 905 39 849

E-post: birgitte@mdg.no

Møre og Romsdal

Øyvind Festø

Telefon: 90665856

E-post: oyvind.festo@mdg.no


Gro Santi Johnsen

Telefon: 482 66 537

E-post: gro.santi.johnsen@mdg.no

Om landsstyret

Hvem deltar på landsstyremøtene?

Delegater

Hvert fylke får dekket alle kostnader for to delegater med tale- og stemmerett. I tillegg består Landsstyret av talspersonene, partisekretær, sentralstyret og delegater fra Grønne Studenter, Grønt Kvinnenettverk og Grønn Ungdom. Partiet dekker reise, overnatting og mat i forbindelse med møtene.

Faste representanter til landsstyret skal ved behov også kunne få reise og opphold dekket for egne barn for å kunne delta på møter. Dersom vara må tiltre på grunn av frafall fra fast representant eller delegat vil vara også kunne få utgifter for barn dekket. Det vises forøvrig til retningslinjer for reiserefusjon.


Gjest

Gjester fra fylkes- og lokallag kan overvære møtene fra bakerste benk, gjester har ikke talerett. Gjester må melde seg på innen påmeldingsfristen til organisasjonssekretær. Gjester faktureres 650 kr for administrasjon og matkostnader. Reise og overnatting må gjesten ordne og dekke selv. På grunn av begrenset kapasitet i sekretariatet kan vi ikke gjøre unntak fra denne ordningen.

Avmelding uten kostnad er mulig fram til to dager før møtet. Ved avmelding senere enn to dager før vil gjesten faktureres full deltakerpris.

Eksempel: dersom møtet starter fredag 1.desember kan avmelding gjøres til og med onsdag 29.november. Gjesten vil faktureres dersom avmelding kommer torsdag 30.november eller senere.