Endringsforslag og inntegning til debatt

Taleliste for debattene finner du her:

Skjemaet for å tegne deg til debatt finner du her:

Det er ikke lenger mulig å sende inn forslag til landsmøtet.

Dersom du har et forslag til dagsorden sender du en mail til ordstyrer@mdg.no.

Voteringshefte finner du her:

Resultatet av voteringene i saken valg og hasteresolusjon publiseres her: