På landsmøtet

Talerliste:

TALELISTER MDGLM2020

Voteringsorden, SAK 6: Hasteresolusjon


Vi har fått 58 endringsforslag på resolsujonen, og forslagene, i tillegg til å sees i skjema, kan sees satt inn i resolusjonsteksten under her:

Voteringsorden