Landsmøte

Landsmøte 2021

Landsmøtet avholdes digitalt den 25.-28. mars 2021.

Mer informasjon om LM2021 publiseres løpende på denne nettsiden.


For delegater:

Årets landsmøte arrangeres digitalt torsdag 25.-28. mars 2021, og vi i sekretariatet skal gjøre vårt absolutt ytterste for at alle delegatene skal få god og grundig opplæring i de digitale verktøyene vi skal bruke. Mer informasjon om de digitale plattformene finnes lengre nede. Alle som har oppgitt at de ikke føler seg trygg på digitale møteverktøy, kommer til å få tilbud om digital 1-til-1-opplæring fra oss i sekretariatet.

Dersom du har spørsmål, kan du kontakte oss på landsmote@mdg.no.

Mer informasjon for delegater, inkludert informasjon om tekniske plattformer, formøter og opplæringsbehov finnes her.

Kontaktinformasjon til delegasjonsledere finnes nederst på siden. Kontakt din delegasjonsleder hvis du har spørsmål eller må melde forfall.

Observatører

Alle vil kunne følge årets landsmøte og valgsending fra stream via mdg.no/live.

Bare delegater og andre med tale og forslagsrett i henhold til vedtektene vil ha tilgang til å delta i møtet.

Sakspapirer

Sakspapirer for årets landsmøte finner du her.


Vedlegg til sakspapirer:

Program

Her kan du se program for landsmøtet. Landsmøtet starter 25. mars kl. 17:00 og avsluttes 28. mars kl. 12. Vær obs på at det kan forekomme endringer i programmet.

Møteregler

Forslag til møteregler finner du her.

Et ekstraordinært landsstyremøte har i tillegg foreslått følgende endring til § 9: Landsmøtet voterer særskilt over endringsforslagene programkomiteen har foreslått særskilt votering på. Etter disse møtereglene er det ikke anledning til å foreslå å flytte forslag fra blokkvotering til særskilt votering i møtet. Derimot gis hver delegasjon mulighet til å trekke ut ett forslag fra blokk til særskilt votering. Forslag som ikke er votert over særskilt, voteres over samlet med programkomiteens innstilling på forslagene lagt til grunn. Ordstyrerne har mandat til å sette voteringsorden og foreslå endringer i hvordan voteringer gjøres for landsmøtet.

Dersom landsmøtet vedtar nevnte endring i møtereglene (som behandles under sak 1, Konstituering) vil det ha følgende konsekvenser:

 • Landsmøtet voterer kun over forslag som programkomiteen har lagt opp til at skal voteres over særskilt,

 • Med unntaket: hver delegasjon har mulighet til å løfte ett forslag fra blokk til særskilt votering. Vi anbefaler fylkeslaget å varsle ordstyrerbordet om hvilket forslag de ønsker å løfte i løpet av 10 dager. Send det inn gjennom dette skjemaet. Her samles alle forslagene.

 • Forslag som forblir i blokkene “avvist” eller “vedtatt” voteres over samlet.


Dersom landsmøtet ikke vedtar endringen i møtereglene, vil landsmøte votere over alle forslag som handler om å flytte forslag fra blokkvotering til særskilt votering. Dette skjer under konstituering. Dersom du ønsker å foreslå å flytte et forslag, bruker du dette skjemaet. Merk at disse forslagene ikke vil bli behandlet om landsmøtet går inn for møteregelendringen.

Oversikt over informasjon sendt på e-post

Delegatene får fortløpende oppdatert informasjon på e-post. Under følger en oversikt over utsendte e-poster med informasjon. Trykk på lenkene for å se innholdet i e-postene:

 • 11.12.2020: Velkommen til landsmøtet og lenke til stream

 • 25.02.2021: Sakspapirer til landsmøtet og generell informasjon

 • 12.03.2021: Passord til voteringssystemet, møtelenke til formøter og teknisk informasjon om zoom-deltakelse

 • 13.03.2021: Forslag til endring i møtereglene, skjema for å sende inn flytting fra blokk-votering til særskilt votering, oppdatering i valgkomiteens innstilling og skjema for inntegning til debatt om partiprogrammet

 • 18.03.2021: Registrering i Zoom (frist 23.3), informasjon om Zoom og kontaktinformasjon til teknisk team

 • Fortløpende etter godkjent registrering i Zoom: møtelenke og kontaktinformasjon dersom du har problemer.

Obligatoriske formøter

Et digitalt landsmøte er et ganske annerledes landsmøte enn det vi er vant med, og det er derfor svært viktig at delegatene blir godt kjent med plattformene vi skal bruke. Det er derfor obligatorisk å delta på et digitalt formøte i perioden 15.-19. mars. Finn et tidspunkt som passer bra for deg, og meld deg på her innen 10. mars.

Valg

Valgkomiteen og Landsstyret har avgitt sine innstillinger. Du kan lese hele innstillingen med begrunnelse og kandidatbeskrivelser her, s. 38.

På landsmøtet 2021 skal det velges:

 • Partisekretær

 • Sentralstyre

 • Styre i Grønt Kvinnenettverk

 • Internasjonal kontakt og vara

 • Internasjonalt utvalg

 • Kontrollkomité

 • Valgkomité


Digitale plattformer

I år vil vi bruke to plattformer for møtedeltakelse og votering: Zoom (for video og lyd) og Roiheimen (for å tegne seg til innlegg og replikk, samt votering). Vi har laget et eget dokument med informasjon om Zoom og Roiheimen. Du vil få en egen e-post med informasjon om registrering i både Zoom og Roiheimen.


Skulle du ha tekniske problemer under møtet, kan du finne kontaktinformasjon til teknisk team her.


Kontakt oss her!

Gjelder det teknisk og praktisk gjennomføring? Send en mail til landsmote@mdg.no

Har du forslag til dagsorden, spørmål om taleliste, forslag eller voteringsorden? Send mail til ordstyrer@mdg.no


Spørsmål om landsmøtet sendes til landsmote@mdg.no

Presse? Kontakt kommunikasjonssjef Nils Mørk, nils.mork@mdg.no


Kontaktinfo delegasjonsledere:

Kontakt din delegasjonsleder hvis du har spørsmål eller må melde forfall.

Dersom delegater må melde forfall må delegasjonsleder gi beskjed til landsmote@mdg.no.

Kontaktinformasjon til delegasjonsledere

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wDwoRNQs6DlxB7-2m0wVMvi2Biks8vQxnLUZ6BzNrMA/edit?usp=sharing

Kontaktinformasjon til delegasjonsledere

Møteplan 2021

Møteplan MDG

Protokoller og sakspapirer (2009-)