Internasjonalt utvalg

Rolle og oppgaver

Internasjonalt utvalg velges på Landsmøtet. I perioden skal Internasjonalt utvalg:

  • Delta på EGP-møter, sørge for god saksbehandling i forkant

  • Pleie, bygge og utvikle det internasjonale kontaktnettet til MDG. Jobbe for tettere samarbeid med våre søsterpartier, og bidra til at vi har effektive og gode kanaler til og fra disse

  • Oppdatere organisasjonen på hva som skjer i EGP og søsterparti. Synlighet internt i MDG

  • Sørge for at våre nettverk og den internasjonale dimensjonen av MDG er en ressurs i valgkampen ved å bistå partiet i å fronte gode eksempler fra utlandet, og ved å bringe tilbake vellykkede kampanjeelementer fra våre søsterpartier

  • Sørge for at partiet har et bevisst forhold til det internasjonale arbeidet og hvilke partier vi ønsker tettere kontakt med

  • Gjøre seg kjent med og holde seg oppdatert på politikken og kampanjer til våre søsterpartier. Bringe tilbake det som kan være aktuelt/nyttig/interessant for partiet

  • Informere relevante medlemmer om ulike EGP-eventer (f.eks. lokale folkevalgte om local councillors-samlinger)

  • Stille i debatter og valgkamparrangementer ved behov i valgkampen

Kontakt og medlemmer

Kristin Knutsen

Internasjonal kontakt

E-post: kristin.knutsen@mdg.no

Steven McQueen

Medlem av internasjonalt utvalg

E-post: steven@mdg.no

Paal Frisvold

Medlem av internasjonalt utvalg

E-post: paal@frisvold.eu

Pauline Tomren

Representant fra Grønn ungdom

E-post: paulinetomren@gmail.com

Ingrid Liland

Vara til internasjonal kontakt

E-post: ingrid.liland@mdg.no