Fylkes- og lokallag

Stortingsnominasjon

Hvem skal være De Grønnes kandidater i Stortingsvalget 2021? Nominasjonsprosessene er i gang over hele landet, og høsten 2020 skal medlemmene bestemme hvem som skal stå på valglista i sitt fylke. Her finner du oversikt over hvem som leder nominasjonskomiteen og dato for nominasjonsmøtet.

Akershus

Dato: 8.oktober

Komiteens innstilling

Leder: Kim Zimmer

Kontakt: kimz621@hotmail.com

Østfold

Dato: 12.oktober

Komiteens innstilling

Leder: Kim Zimmer

Kontakt: kimz621@hotmail.com

Buskerud

Dato: 15.oktober

Komiteens innstilling

Leder: Kim Zimmer

Kontakt: kimz621@hotmail.com

Oslo

Dato: 26.november

Høringsnotat topp 10

Leder: Jørund Hansen

Kontakt: jorund.hansen@gmail.com

Vestfold

Dato: 24.oktober

Komiteens innstilling

Leder: Egil Jøsendal

Kontakt: egjoese@gmail.com

Telemark

Dato: 24.oktober

Komiteens innstilling

Leder: Egil Jøsendal

Kontakt: egjoese@gmail.com

Agder

Dato: 17.oktober

Komiteens innstilling

Leder: Esben Moy

Kontakt: esben.moy@uia.no

Rogaland

Dato: 15.november

Komiteens innstilling

Leder: Thomas Bendiksen

Kontakt: thomas@bendiksen.net

Hordaland

Dato: 7.november

Komiteens innstilling

Leder: Håkon Nakkerud Opedal

Kontakt: egjoese@gmail.com

Sogn og Fjordane

Dato: 7.november

Komiteens innstilling

Leder: Håkon Nakkerud Opedal

Kontakt: egjoese@gmail.com

Møre og Romsdal

Dato: 14.november

Komiteens innstilling

Leder: Ralph Herter

Kontakt: ralph.mdg.mr@gmail.com

Oppland

Dato: 31.oktober

Komiteens innstilling

Leder: Guro Veum

Kontakt: guro.veum@yahoo.no

Hedmark

Dato: 31.oktober

Komiteens innstilling

Leder: Rikke Torgersen

Kontakt: rikketorg@gmail.com

Trøndelag

Dato: 31.oktober

Komiteens innstilling

Leder: Ivar Henry Larsen

Kontakt: i.henlar@gmail.com

Nordland

Dato: 30.oktober

Komiteens innstilling

Leder: Malin Abrahamsen

Kontakt: m.t.abrahamsen@outlook.com

Troms og Finnmark

Dato: 14.november

Leder: Brynmor Evans

Kontakt: brynmor.evans@gmail.com

Hvem kan stemme på nominasjonsmøtet?

Medlemmene stemmer over valglista på nominasjonsmøtet. Fylkesstyret vil sende ut innkalling til nominasjonsmøtet til alle medlemmer.

Som medlem i Miljøpartiet De Grønne regnes den som har fylt 15 år, har betalt kontingent til partiet for inneværende eller foregående år og ikke har meldt seg ut.

Nye medlemmer og medlemmer som melder seg inn igjen etter opphold får stemmerett og blir valgbare 4 uker etter at kontingenten er betalt. Medlemmer av partiets sideorganisasjoner (jf §6) har stemmerett i partiets møter og organer når medlemskapet er gyldig etter organisasjonenes egne vedtekter, med samme unntak som i første ledd. Det er ikke anledning til å stemme på vegne av andre i noen av partiets møter og organer.

Folkelig engasjement

Det bredeste, mest radikale og nyskapende politiske verkstedet må skje nå. Derfor vil De Grønne i 2020 prioritere å snakke med, involvere og lytte til velgerne der vi møter dem: digitalt, på åpne møter og der de bor.

Hvordan bygge troverdighet og tillit til partiet der vi bor? Det får vi til på 1-2-3!

Medlemsoppfølging: Hypersys

Hypersys innlogging: https://mdg.hypersys.no/

Trenger du tilgang til medlemmene i ditt lokallag? Send en e-post til medlem@mdg.no

Hvordan bruke Hypersys?

Diverse ressurser for fylkes- og lokallag

Er du ny tillitsvalgt?

Sjekk ut våre webinarer for tillitsvalgte i fylkes- og lokallag.


finner du her

Årshjul for lokallag

Årshjul for fylkes- og lokallag

Fylkesårsmøter 2021

Fylkesårsmøter 2021

Oppstart av nye lokallag

Årsmøter

SSB-innrapportering/partistøtte

Maler og veiledere

Brudd på etiske retningslinjer - rutiner for varsling

Varsling om seksuell trakassering

Ifølge de etiske retningslinjene til De Grønne skal partiet "være en trygg arena for alle sine medlemmer. Ingen skal utsettes for grenseoverskridende seksuelle handlinger eller annen type integritetskrenkende adferd".


Hvem kan varsle

Du kan varsle dersom du har blitt utsatt for overgrep eller seksuell trakassering, eller kjenner til at andre har opplevd det. Varsel kan leveres muntlig og skriftlig.


Slik varsler du

Kontakt partisekretær Torkil Vederhus på 41589316 eller e-post torkil.vederhus@mdg.no. Du kan også kontakte Kristin Antun, som er valgt som ombud av sentralstyret for å ta i mot varsel om seksuelle overgrep og trakassering. Hun kan nås på 971 15 997 eller på kristin.antun@mdg.no.

Varsling om andre kritikkverdige forhold

Dersom du ønsker å varsle om andre forhold tar du kontakt med din nærmeste leder. Nærmeste leder kan være lokallagsleder, gruppeleder i kommunestyre, fylkesleder etc. Du finner kontaktinformasjon på mdg.no.

Kontaktinformasjon fylkes- og lokallag

Uoversiktlig? Det kan se slik ut ved første øyekast, men rekkefølgen er ikke tilfeldig: Kommunene er organisert etter kommunenummer.

Er det ikke lokallag i din kommune ennå? Du kan bidra til å stifte det, men du trenger ikke gjøre det alene:

Ta kontakt med vår fylkessekretær for ditt område, så hjelper vi deg i gang.

Ikke medlem ennå? Det fikser vi lett her.