Fylkes- og lokallag

Grønn bevegelse, nabolag for nabolag.

Det bredeste, mest radikale og nyskapende politiske verkstedet må skje nå. Derfor vil De Grønne prioritere å snakke med, involvere og lytte til velgerne der vi møter dem: digitalt, på åpne møter og der de bor.

Hvordan bygge troverdighet og tillit til partiet der vi bor? Det får vi til på 1-2-3!

Medlemsoppfølging: Hypersys

Hypersys innlogging: https://mdg.hypersys.no/

Trenger du tilgang til medlemmene i ditt lokallag? Send en e-post til medlem@mdg.no

Hvordan bruke Hypersys?

Diverse ressurser for fylkes- og lokallag

Er du ny tillitsvalgt?

Sjekk ut våre webinarer for tillitsvalgte i fylkes- og lokallag.


finner du her

Årshjul for lokallag

Årshjul for fylkes- og lokallag

Fylkesårsmøter 2021

Fylkesårsmøter 2021

Oppstart av nye lokallag

Årsmøter

SSB-innrapportering/partistøtte

Maler og veiledere

Brudd på etiske retningslinjer - rutiner for varsling

Varsling om seksuell trakassering

Ifølge de etiske retningslinjene til De Grønne skal partiet "være en trygg arena for alle sine medlemmer. Ingen skal utsettes for grenseoverskridende seksuelle handlinger eller annen type integritetskrenkende adferd".


Hvem kan varsle

Du kan varsle dersom du har blitt utsatt for overgrep eller seksuell trakassering, eller kjenner til at andre har opplevd det. Varsel kan leveres muntlig og skriftlig.


Slik varsler du

Kontakt partisekretær Torkil Vederhus på 41589316 eller e-post torkil.vederhus@mdg.no. Du kan også kontakte Kristin Antun, som er valgt som ombud av sentralstyret for å ta i mot varsel om seksuelle overgrep og trakassering. Hun kan nås på 971 15 997 eller på kristin.antun@mdg.no.

Varsling om andre kritikkverdige forhold

Dersom du ønsker å varsle om andre forhold tar du kontakt med din nærmeste leder. Nærmeste leder kan være lokallagsleder, gruppeleder i kommunestyre, fylkesleder etc. Du finner kontaktinformasjon på mdg.no.

Kontaktinformasjon fylkes- og lokallag

Uoversiktlig? Det kan se slik ut ved første øyekast, men rekkefølgen er ikke tilfeldig: Kommunene er organisert etter kommunenummer.

Er det ikke lokallag i din kommune ennå? Du kan bidra til å stifte det, men du trenger ikke gjøre det alene:

Ta kontakt med vår fylkessekretær for ditt område, så hjelper vi deg i gang.

Ikke medlem ennå? Det fikser vi lett her.