Valg

Kandidatliste

Valgkomiteen har fra desember til dags dato søkt etter kandidater til sentrale verv. Det er fortsatt mulig å spille inn kandidater, men vi kan videre i prosessen ikke garantere at vi vil realitetsbehandle forslag til nye kandidater.


Dette er listen over personer som blir vurdert til nasjonale tillitsverv i MDG.

Det fremgår hvem som er kandidater til leder og nestledere. Øvrig organ, sentralstyre, styret til grønt kvinnenettverk, kontrollkomite og internasjonalt utvalg er usortert.

Listen består av personer som har de aktuelle vervene i dag, og kandidater som vurderes for nye verv. Formålet med listen er at organisasjonen skal ha innsikt i, og kunne gi valgkomiteen tilbakemelding på kandidater.


Kandidater til leder:

 • Une Bastholm
 • Arild Hermstad


Kandidater til nestledere:

 • Toine Sannes
 • Une Bastholm
 • Arild Hermstad
 • Farid Shariati
 • Lan Marie Berg
 • Hanna Marcussen


Kandidater til verv:

 • Adam Tumidajewicz
 • Almaz Asfaha
 • Andrew Kroglund
 • Ane Reinan
 • Arild Hermstad
 • Askild Gjerstad
 • Danielle Hansen
 • Daria Maria Johnsen
 • Dag Øistein Endsjø
 • Elsa Skjong
 • Einar Ekern
 • Erik Seglem Bø
 • Farid Shariati
 • Gavin Tanguay
 • Halvard Klevmark
 • Hanna Marcussen
 • Hanne Gideonsen
 • Hanne Lisa Matt
 • Hilde Lisbeth Strand
 • Håkon Benjaminsen
 • Ida Jordal
 • Ingunn Grande
 • Ingvild Kessel
 • Janne Bjånes Bruarøy
 • Jartrud Sofie Frafjord
 • Jens Petter Grini Pedersen
 • Johannes W. Gran
 • Karina Garnes Reigstad
 • Klaus Stafto
 • Kriss Rokkan Iversen
 • Kristian Normand
 • Kristin Myrvang Gjørv
 • Kristin Knutsen
 • Lan Marie Berg
 • Martin Løken
 • Natalia Golis
 • Nikki Schei
 • Paal Frisvold
 • Pauline Tomren
 • Richard W. Samslått
 • Ronny Angel Løvstad
 • Sebastian Teigen Nygaard
 • Sigrid Heiberg
 • Silje Vanessa Samuelsen
 • Sofie Stranger
 • Thor Haakon Bakke
 • Toine Sannes
 • Tore Bergum
 • Tore Dyrendahl
 • Torgeir Dagfinn Reh Stensrud
 • Truls Gulowsen
 • Ulf Lund Halvosen
 • Une Bastholm