Skjema for forslag

Bli med å påvirke!


Her finner du informasjon om innsending av resolusjonsforslag og vedtektsendringsforslag.

Frist for innsending er 28. februar


Vedtekter:

Bruk dette skjemaet dersom du ønsker å fremme forslag til endringer i hovedvedtekter, standardvedtekter for lokal- og fylkeslag eller vedtektene for Grønt Kvinnenettverk:


Resolusjoner:

Her kan du sende inn ditt forslag:


I denne mappa finner du alle forslagene som har kommet inn:Dette er kriteriene for om et resolusjonsforslag kan behandles:

● Resolusjonen er fremmet innen fristen, 28.februar

● Resolusjonen er blitt formelt behandlet av et eller flere partiledd.

● Resolusjonen dekker et behov for å avklare eller utdype MDGs politikk på et område.

● Resolusjonen er ikke åpenbart i strid med arbeidsprogrammet eller

prinsipprogrammet.

● Resolusjonen er faglig fundert.

● Alle resolusjoner skal inneholde en drøftelse av økonomisk konsekvenser.

● Resolusjonen følger følgende formkrav:

- Resolusjonen er fremmet i form av kulepunkter med forståelig politikk. Det er

kulepunktene som realitetsbehandles på landsmøtet.

- Forslagsstiller har også levert et saksfremlegg på maksimalt 2000 tegn med

begrunnelse for hvorfor foreslått politikk bør vedtas. Saksfremlegget kan også

inneholde bakgrunn og kilder.