Webinarer

Webinarer

De grønne holder jevnlig kurs i form av webinarer. Hvis du ikke fikk deltatt på et webinar kan du se dem her.

Å sitte i et lokallagsstyre

24.mars 2020

Se webinar om styrearbeid! Visste du at styrearbeid både er regulert i De Grønnes vedtekter og i norsk lov? I dette webinaret skal vi gå gjennom styrets ansvar, hvilke forventinger og roller som ligger i styrearbeid og noen tips og triks til god oppgaveforedling i styret. Kursholder er Isa Maline Isene, som har lang fartstid med styrearbeid i ulike verv fra både partiet og andre frivillige organisasjoner.

Sendes kl. 19 via ZOOM, klikk for å delta.

Det vil bli lagt ut opptak av webinaret.

Å sitte i et fylkesstyre

19. mars 2020

Se webinar om styrearbeid! Visste du at styrearbeid både er regulert i De Grønnes vedtekter og i norsk lov? I dette webinaret skal vi gå gjennom styrets ansvar, hvilke forventinger og roller som ligger i styrearbeid og noen tips og triks til god oppgaveforedling i styret. Kursholder er Isa Maline Isene, som har lang fartstid med styrearbeid i ulike verv fra både partiet og andre frivillige organisasjoner.

Sendes kl. 19 via ZOOM, klikk for å delta.

Det vil bli lagt ut opptak av webinaret.

Webinar om voteringsorden

25. november 2019

Se webinar om møteledelse og voteringsorden med Martin Nielsen. Martin er utdannet statsviter og har lang erfaring med ordstyring, blant annet fra De Grønnes landsmøter.


Åpne møter

19. november 2019

Hvordan arrangere møter som trekker til seg nysgjerrige og støttespillere?

Basert på veilederen "Praktiske tips og sjekkliste for åpne møter"

v/Raisa Markov, kontoransvarlig MDG og Astri Sjoner, organisasjonsrådgiver MDG


Webinar om budsjettarbeid

5. november 2019

Se webinar om kommuneøkonomi og budsjettarbeid med Nikki Schei. Webinaret er dessverre kuttet noe i starten pga. støy.

Presentasjonen, og eksempler på budsjett og verbalforslag, finner du i mappa "økonomi- og budsjettarbeid" under "Folkevalgte".

v/Nikki Schei, folkevalgt og økonom


Webinar om politiske forhandlinger

9. september 2019

Hvem skal forhandle? Hva skal det forhandles om og hvordan foregår forhandlingsprosessen? Basert på veilederen vår om forhandlinger.

v/Ulf Lund Halvorsen, folkevalgt og tillitsvalgt i partiet


Husbesøk

14. juni 17:00

Hvorfor bør man gå på husbesøk i valgkampen, og hvor? Hvordan gjennomfører man husbesøk på en trygg og trivelig måte?

v/ Ragnhild Sjyvollen, organisasjonssjef og Astri Sjoner, kampanjerådgiver MDG


Beredskap hets og sjikane

11. juni 17:00

Smarte rutiner for å unngå at listetopp eksponeres for unødvendig hets, interne varslingsrutiner og anmeldelse til politiet.

v/ Torkil Vederhus partisekretær i MDG

Mobilisering: Vennedatabasen

5. juni 17:00

Mobilisering i valgkamp. Hvordan bruke Vennedatabasen NationBuilder og gi best mulig oppfølging til nye aktivister?

v/ Vegard Setrom, økonomirådgiver MDG og Astri Sjoner, kampanjerådgiver MDG

Frivilligledelse

4. juni 17:00

Hvordan rekruttere og ta vare på kjernefrivillige?

v/ Astri Sjoner, kampanjerådgiver MDG

Sosiale medier i valgkamp

3. juni 2019

Hvordan nå ut til målgruppen vår i sosiale medier?

v/ Thea Herstad Moen, digitalleder MDG

Hvordan lage lokalt materiell

2. mai 2019

Hvordan bruke designmanualen og LucidPress til å lage lokalt materiell?

v/ Sveinung Arnestad, kommunikasjonsrådgiver Viken MDG

Teamwebinarer med våre saktalspersoner

Grønn helsepolitikk

11 .august 19:30

Lær mer om vår helse- og omsorgspolitikk og hør de beste argumentene for at man bør stemme grønt hvis man er opptatt av å endre ruspolitikken og styrke det psykiske helsevernet, stoppe fastlegekrisen og satse på forebygging og livskvalitet fremfor sentralisering og papirarbeid.

v/Kristoffer Robin Haug, helsepolitisk talsperson

Grønn næringspolitikk

25. august 2019

Lær mer om vår næringspolitikk og hør de beste argumentene for at man bør stemme grønt hvis man er opptatt av å satse mer på et grønt næringsliv i Norge, store investeringer i grønn infrastruktur, testing av karbonfangst og -lagring, satsing på havvind, omskolering av oljearbeidere, offensive offentlige innkjøp og skattefordeler til grønne virksomheter.

v/ Hanna E. Marcussen, næringspolitisk talsperson

Grønn oppvekstpolitikk

16. august

Lær mer om oppvekstpolitikk og de beste argumentene for at man bør stemme grønt hvis man er opptatt av å styrke skolehelsetjenesten, øke kapasiteten i barne- og ungdomspsykiatrien, tryggere skoleveier og mer barnevennlige byer, bekjempe barnefattigdom og satse på en skole med mindre, press, stress og målehysteri.

v/ Daria Maria Johnsen, oppvekstpolitisk talsperson

Grønn fiskeripolitikk

19. august 2019

Lær mer om fiskeripolitikk og hør de beste argumentene for at man bør stemme grønt hvis man er opptatt av å stoppe plastforsøpling, gruvedumping og overfiske og heller satse på bærekraftig oppdrett, bærekraftig turisme og nye arbeidsplasser i marine næringer.

v/ Toine C. Sannes, fiskeripolitisk talsperson

Grønn landbrukspolitikk

8. august 2019

Lær mer om landbrukspolitikken vår og hør de beste argumentene for at man bør stemme grønt hvis man er opptatt av levende distrikter, dyra våre og maten vår.

v/Harald Moskvil, landbrukspolitisk talsperson


Grønn sosialpolitikk

29. august 2019

Ler mer om sosialpolitikk og hvorfor man bør stemme grønt hvis man er opptatt av å utjevne sosiale forskjeller, gjenreise den sosiale boligpolitikken, gi bedre diskrimineringsvern for skeive, styrke integreringen, reell likelønn, økte satser for sosialhjelp, mer rettferdig skattepolitikk, forsøk med borgerlønn og et mer inkluderende arbeidsliv for flere med nedsatt funksjonsevne.

v/ Farid Shariati, sosialpolitisk talsperson