Digitale møteplasser

Kalender, digitale møteplasser

Abonnér på kalenderen!

Abonner på kalenderen: https://calendar.google.com/calendar?cid=bWRnLm5vX3ZxbjQzMGNxbWQxamphaGplNW0xZ200ajRnQGdyb3VwLmNhbGVuZGFyLmdvb2dsZS5jb20

Få e-post når vi legger til nye arrangementer:

Fungerer kun for Google-kalender:

1. Gå inn på innstillinger for kalenderen

2. Registrér at du vil ha e-post for nye aktviteter, og eventuelt endrede og avsluttede aktiviteter

Opptak nettskoleringer

De grønne holder jevnlig kurs på digitale flater. Hvis du ikke fikk deltatt på et webinar eller en skolering, kan du se dem her.

Misjonér utenfor menigheten: Hva engasjerer på SoMe?

20. mai 2020

Postene vi legger ut på sosiale medier er små historier om menneskene og sakene vi kjemper for. Summen av de små historiene blir en større historie om mennesker og miljø som skal få velgere til å stemme på oss. Men hvordan lager vi engasjerende innhold som mobiliserer? Med digital rådgiver Helle Hoås.

Klikk her for å se opptak av webinaret.

Målgrupper i grønt kommmunikasjonsarbeid

28. april 2020

Det er viktig å huske på hvem vi snakker til, og ikke bare hva vi sier. Kommunikasjonsrådgiver Sveinung Arnestad snakker om målgruppene våre, og hvorfor det er viktig for oss å snakke til akkurat dem. Hvor treffer vi dem og hva interesserer dem?

Klikk her for å se opptak av webinaret

Digital møteledelse og bruk av Zoom

7. april 2020

Isa Maline Isene, tidligere generalsekretær i GU og erfaren møteleder tar deg gjennom digital møteledelse. Hvordan styre ordet, sørge for at gode argumenter kommer fram og legge opp til gode diskusjoner? Isa har senest prøvd dette ved det digitale landsstyremøtet i mars. Og ikke minst: Hvordan kaller du inn til, og planlegger møter i Zoom?

Klikk her for å se opptak av webinaret

Styrearbeid i grønne lokallag

24.mars 2020

Se webinar om styrearbeid! Visste du at styrearbeid både er regulert i De Grønnes vedtekter og i norsk lov? I dette webinaret skal vi gå gjennom styrets ansvar, hvilke forventinger og roller som ligger i styrearbeid og noen tips og triks til god oppgaveforedling i styret. Kursholder er Isa Maline Isene, som har lang fartstid med styrearbeid i ulike verv fra både partiet og andre frivillige organisasjoner.

Klikk her for å se opptak av webinaret

Voteringsorden

25. november 2019

Se webinar om møteledelse og voteringsorden med Martin Nielsen. Martin er utdannet statsviter og har lang erfaring med ordstyring, blant annet fra De Grønnes landsmøter.


Åpne møter

19. november 2019

Hvordan arrangere møter som trekker til seg nysgjerrige og støttespillere?

Basert på veilederen "Praktiske tips og sjekkliste for åpne møter"

v/Raisa Markov, kontoransvarlig MDG og Astri Sjoner, organisasjonsrådgiver MDG


Budsjettarbeid

5. november 2019

Se webinar om kommuneøkonomi og budsjettarbeid med Nikki Schei. Webinaret er dessverre kuttet noe i starten pga. støy.

Presentasjonen, og eksempler på budsjett og verbalforslag, finner du i mappa "økonomi- og budsjettarbeid" under "Folkevalgte".

v/Nikki Schei, folkevalgt og økonom


Politiske forhandlinger

9. september 2019

Hvem skal forhandle? Hva skal det forhandles om og hvordan foregår forhandlingsprosessen? Basert på veilederen vår om forhandlinger.

v/Ulf Lund Halvorsen, folkevalgt og tillitsvalgt i partiet


Husbesøk

14. juni 17:00

Hvorfor bør man gå på husbesøk i valgkampen, og hvor? Hvordan gjennomfører man husbesøk på en trygg og trivelig måte?

v/ Ragnhild Sjyvollen, organisasjonssjef og Astri Sjoner, kampanjerådgiver MDG


Beredskap hets og sjikane

11. juni 17:00

Smarte rutiner for å unngå at listetopp eksponeres for unødvendig hets, interne varslingsrutiner og anmeldelse til politiet.

v/ Torkil Vederhus partisekretær i MDG

Mobilisering: Vennedatabasen

5. juni 17:00

Mobilisering i valgkamp. Hvordan bruke Vennedatabasen NationBuilder og gi best mulig oppfølging til nye aktivister?

v/ Vegard Setrom, økonomirådgiver MDG og Astri Sjoner, kampanjerådgiver MDG

Frivilligledelse

4. juni 17:00

Hvordan rekruttere og ta vare på kjernefrivillige?

v/ Astri Sjoner, kampanjerådgiver MDG

Sosiale medier i valgkamp

3. juni 2019

Hvordan nå ut til målgruppen vår i sosiale medier?

v/ Thea Herstad Moen, digitalleder MDG

Hvordan lage lokalt materiell

2. mai 2019

Hvordan bruke designmanualen og LucidPress til å lage lokalt materiell?

v/ Sveinung Arnestad, kommunikasjonsrådgiver Viken MDG

Lag godt visuelt innhold

2021

Hvordan ta bedre bilder og video og bruke dem på best mulig måte?

v/ Chris Aadland, innholdsprodusent MDG

Rediger bilder i Photoshop

2020

Du tar tatt et bilde. Slik får du det til å skinne!

v/ Chris Aadland, innholdsprodusent MDG

Opptak webinarer

Grønn Ungdom i valgkampen

22. april 2021


Foredrag om Grønn Ungdom i valgkampen v/Miriam Langmoen.

Miriam er generalsekretær i Grønn Ungdom og vil oppdaterer på Grønn Ungdoms rolle og planer for høstens valgkamp.

Er det plass til en grønn og mangfoldig småhusbebyggelse?

22. mars 2021


Oslo skal få ny småhusplan, 25 år etter den første ble laget, for å redde byens villaområder. Byrådspartiene AP, SV og MDG ønsker å forenkle planen og samtidig bevare mer av det grønne. Hvordan kan endringer i planen bidra til å gjøre byen mer grønn, mangfoldig og klimavennlig? Bredt og kompetent panel i samtale.

Hvordan få til varig vern av grøntområder?

22.februar 2021


Naturen i og rundt byen vår er under stadig sterkere press. I hele landet ser vi hvordan stadig mer flora og fauna går tapt. Hvordan kan vi sørge for at de viktige grønne lungene blir bevart for framtida? Hør på webinaret med biologen Dag O. Hessen om bevaring av natur.Klikk her for å se opptak av webinaret.

Plan- og bygningsloven som ramme for klimaomstilling av samfunnet

11.november 2020


Hvordan legger plan- og bygningsloven rammer for samfunnsutviklingen? Hvilke verktøy gir loven lokalpolitikere og hvordan fungerer loven i praksis? Statsviter og forsker, Gro Sandkjær Hanssen, svare på disse spørsmålene og hvilke lovendringer som trengs for at plan- og bygningsloven skal bli et bedre verktøy for klimaomstilling.

Dyrk din egen kjøkkenhage

6. mai 2020

Vil du dyrke din egen kjøkkenhage og samtidig gjøre noe godt for insekter, humler og bier? Hva trenger plantene av jord, lys, vann og næring? Vilde Håvardsrud og Siver Tveita snakker om alt du trenger å vite for å komme igang med dyrking på balkongen, i hagen eller vinduskarmen. De gir deg tips og triks om tilvenning, frø og lagring, viser hva og hvordan du sår, hvordan du potter om, hvilken kompost som egner seg, og hvilke planter og blomster som er insekt- og bievennlige.

Fra det store til det lille og tilbake igjen - grønn utenrikspolitikk

30. april 2020

Robert Mood er president for Norges Røde Kors, har vært generalinspektør for Hæren og var i 2012 sjef for FNs observatørstyrke i Syria etter tidligere å ha vært sjef for FNs observatørkorps i Midtøsten (UNTSO). Han ble tildelt Fritt Ords Pris for 2016 «for å ha vist stort ytringsmot i kritiske debatter om Forsvarets rolle i samfunnet». I 2019 meldte han seg inn i De Grønne. I webinaret deler han tanker om grønn utenrikspolitikk.

Klikk her for å se opptak av webinaret.

Arealplanlegging for lokalpolitikere

16. april 2020

Vi kan få til mye god grønn politikk med riktig fokus i arealplanleggingen. Utbyggingsmønster, transportbehov, jordvern, naturmangfold og klimatilpasning. Det avgjøres i de kommunale planene. Hvor setter vi inn støtet når forslag til kommuneplan foreligger? Jon Ola Syrstad er tidligere rådmann i Strand kommune i Rogaland og nå også MDGer.

Akademias rolle i det grønne skiftet

4. mai 2020

Alle samfunnsinstitusjoner er viktige i overgangen til et bærekraftig samfunn. Med ansvar for å lære opp og danne våre unge voksne og som arbeidsgiver for våre beste hoder, står universitetene i en særstilling. Klaus Mohn, rektor ved Universitetet i Stavanger, har blitt toneangivende i debatten om det grønne skiftet. Han stiller spørsmål, plasserer ansvar og er svært bevisst universitetets rolle.

Klikk her for å se opptak av webinaret.


Norges forhold til EU og EØS

6. april 2020

Sigrid Z. Heiberg er leder av Oslo MDG og utenrikspolitisk talsperson i MDG, samt tidligere aktiv i Nei til EU. Øyvind Strømmen er tidligere leder av MDG Vestland og aktiv i Europabevegelsen. Følg med på en spennende debatt om deres tanker rundt Norges forhold til EU og EØS.


Slik blir MDG best på regnbuepolitikk

6. april 2020

Hvordan kan MDG bli førstevalget for de som er opptatt av regnbuepolitikk? I andre europeiske land er det en selvfølge at om du er opptatt av regnbuepolitikk, så stemmer du på det grønne partiet. Camilla Bjørnbakken Langen og Elan Morgan fra De Grønne Glitrende forteller oss hvordan vi kan ta eierskap til regnbuepolitikk.

Politikeren: Strategi og erfaringer

3. april 2020

Anna Kvam var førstekandidat for Rogaland i valgkampen 2017. Anna forteller deg om hvordan hun arbeidet strategisk med media, bedrifter, støttespillere og velgere for å gjøre seg selv kjent og markere seg som politiker. Hvordan bygger man egentlig en profil, og hvordan er det å stå midt i hele prosessen? Vårin Sinnes, leder av Grønn Ungdom Rogaland intervjuer Anna.

Grønne investeringer med Nysnø

1. april 2020

Siri Kalvig og Frances Eaton i Nysnø (https://www.nysnoinvest.no/) snakker om grønne og klimasmarte investeringer; både til vanlig og i disse ekstraordinære tider.Det svarte skiftet med Eivind Trædal

31. mars 2020

Eivind Trædal presenterer “Det svarte skiftet” fra boken med samme navn. Han tar for seg norsk olje- og klimapolitikk, og spriket mellom alvoret i klimautfordringene og manglende evne til å ta ansvar blant politikerne.

Naturvern med Rasmus Hansson

30. mars 2020

FNs naturpanel slår fast at jordas natur er i akutt fare. Menneskeheten vil ikke tåle om utviklingen av naturødeleggelse fortsetter. Rasmus Hansson snakker om naturvern og hvordan vi kan utvikle politikk som redder naturen.

Temawebinarer med våre saktalspersoner

Grønn energipolitikk

10 .mars 2020 19:30

Lær mer om vindkraft til lands og til havs, sol, energiøkonomisering og Norges rolle i framtidens europeiske energisystem.

v/Ask Ibsen Lindal, energipolitisk talsperson

Grønn helsepolitikk

11 .august 19:30

Lær mer om vår helse- og omsorgspolitikk og hør de beste argumentene for at man bør stemme grønt hvis man er opptatt av å endre ruspolitikken og styrke det psykiske helsevernet, stoppe fastlegekrisen og satse på forebygging og livskvalitet fremfor sentralisering og papirarbeid.

v/Kristoffer Robin Haug, helsepolitisk talsperson

Grønn næringspolitikk

25. august 2019

Lær mer om vår næringspolitikk og hør de beste argumentene for at man bør stemme grønt hvis man er opptatt av å satse mer på et grønt næringsliv i Norge, store investeringer i grønn infrastruktur, testing av karbonfangst og -lagring, satsing på havvind, omskolering av oljearbeidere, offensive offentlige innkjøp og skattefordeler til grønne virksomheter.

v/ Hanna E. Marcussen, næringspolitisk talsperson

Grønn oppvekstpolitikk

16. august

Lær mer om oppvekstpolitikk og de beste argumentene for at man bør stemme grønt hvis man er opptatt av å styrke skolehelsetjenesten, øke kapasiteten i barne- og ungdomspsykiatrien, tryggere skoleveier og mer barnevennlige byer, bekjempe barnefattigdom og satse på en skole med mindre, press, stress og målehysteri.

v/ Daria Maria Johnsen, oppvekstpolitisk talsperson

Grønn fiskeripolitikk

19. august 2019

Lær mer om fiskeripolitikk og hør de beste argumentene for at man bør stemme grønt hvis man er opptatt av å stoppe plastforsøpling, gruvedumping og overfiske og heller satse på bærekraftig oppdrett, bærekraftig turisme og nye arbeidsplasser i marine næringer.

v/ Toine C. Sannes, fiskeripolitisk talsperson

Grønn landbrukspolitikk

8. august 2019

Lær mer om landbrukspolitikken vår og hør de beste argumentene for at man bør stemme grønt hvis man er opptatt av levende distrikter, dyra våre og maten vår.

v/Harald Moskvil, landbrukspolitisk talsperson


Grønn sosialpolitikk

29. august 2019

Ler mer om sosialpolitikk og hvorfor man bør stemme grønt hvis man er opptatt av å utjevne sosiale forskjeller, gjenreise den sosiale boligpolitikken, gi bedre diskrimineringsvern for skeive, styrke integreringen, reell likelønn, økte satser for sosialhjelp, mer rettferdig skattepolitikk, forsøk med borgerlønn og et mer inkluderende arbeidsliv for flere med nedsatt funksjonsevne.

v/ Farid Shariati, sosialpolitisk talsperson