MYTEKNUSING MED VÅRE POLITIKERE

Hva mener egentlig MDG? I denne skoleringsserien skal våre politikere forklare det for oss! Skoleringen består av to bolker: i bolk 1 får vi en innføring i hva MDG mener og hvorfor, og i bolk 2 jobber vi i mindre grupper med å knuse vanlige myter om MDGs politikk. Når skoleringen er over sitter vi igjen med argumentene vi trenger for å overbevise venner, familie og andre potensielle velgere om å stemme MDG.


PROGRAM


Det er ingen planlagte myteknusinger per dags dato.